De Pen is in handen van Leo Verbeek

Een ECHTE Ter Leede man… nee ik voldoe niet aan de criteria die Jan van Harskamp in het vorige stukje aangaf. Ik heb bij meerdere clubs gespeeld, getraind en ben ook geen geboren Sassemmer. Maar… ik ben wel een ECHTE voetballiefhebber.

Mijn voetbalverleden begon bij VVSB te Noordwijkerhout. Ik woonde in het Langeveld, gemeente Noordwijk. Maar VVSB was op de fiets dichterbij dus was de keus als 10- jarige snel gemaakt. Bij VVSB met het 1e nog het lang gewenste kampioenschap van de 4e naar de 3e klasse meegemaakt. Het was de eerste stap van de club naar voetbal op een hoger niveau (nu bij Ter Leede in de 3e divisie). Intussen was ik via het CIOS te Overveen en de specialisatie bij de KNVB in Zeist het trainersvak ingerold. Ik liep stage bij de v.v. Noordwijk bij de roemruchte trainer John Eelman.

Mocht direct het zaterdagkampioenschap en het algeheel amateurkampioenschap meevieren met van mijn kant een kleine bijdrage, ik had alle tegenstanders dat jaar geanalyseerd. Kleine anekdote hierbij; ik had mijn best gedaan op mijn eerste wedstrijdanalyse en leverde op maandagavond 6 kantjes in met uitgebreid verslag van de wedstrijd, de speelwijze, opstelling en hoogtepunten. Ik zie nog het verslag in de prullenbak verdwijnen. Met als commentaar van Eelman erbij; “ik heb geen tijd om dit allemaal te lezen. Je moet met 2 tekeningen laten zien hoe de tegenstander aanvallend en verdedigend speelt ( looplijnen met/zonder bal) en een velletje met tekeningen van spelhervattingen (corners en vrije trappen)”

Tsja hij had wel gelijk je moet in één oogopslag zien hoe je tegenstander speelt, dat was de onderliggende gedachte. Inmiddels was ik ook gaan voetballen bij Noordwijk en de jeugd gaan trainen (JO19-JO17-JO15 en JO8) ik had verder nog geen werk dus was blij met deze grote groep jeugdteams. Na twee jaar heen en weer pendelen tussen jeugdwedstrijden en zelf voetballen in 1e of 2e van Noordwijk vond ik dat ik een keuze moest maken en dat werd de jeugd trainen en assistent trainer bij de herenselectie.

Na 17 jaar kwam er een einde aan het trainerschap bij Noordwijk. Mijn zoon Michan was inmiddels al gestart bij de Ukken van Jaap Schaap en ik kwam regelmatig naar wedstrijdjes van hem kijken. Toen Jaap hoorde dat ik beschikbaar was als trainer heeft hij mij benaderd of ik iets bij Ter Leede wilde gaan doen. Al gauw was ik overgehaald en startte met de JO13 te trainen. Daarna nog meerdere groeperingen gehad en inmiddels al weer 25 jaar actief bij Ter Leede, waarvan ongeveer de helft als trainer en de helft als technisch jeugdcoördinator.

Nu nog actief in het ondersteunen/opleiden van trainers en het bekijken (en fluiten) van jeugdwedstrijden. Is het voetbal in al die jaren veranderd? Ja en nee. Ja met betrekking tot trainen en begeleiden van spelers en de (soms veel te) enthousiaste ouders. Nee ten aanzien van de kinderen die op voetbal gaan en graag willen ontdekken en er plezier aan willen beleven. Ik mag dit nu ook weer van dichtbij mee maken nu mijn kleindochter Jula bij de Ukken is gestart.

Toch moet mij van het hart dat ik zie dat er onbewust langzaam een tweedeling ontstaat tussen selectie en niet-selectie. Dat uit zich in meerdere keren trainen door gediplomeerde trainers en bijna altijd op kunstgras van de selectiespelers, dit ten opzichte van de niet-selectiepelers. Komt er verandering in? Ja, te beginnen bij de jongste spelertjes waarbij er geen onderscheid meer gemaakt wordt en iedereen gelijkwaardig getraind wordt. Laat dit een opmars zijn om uiteindelijk bij de hele jeugd toe te passen.

Ten slotte gaat het toch om het plezier en de sociale betrokkenheid om zo samen te presteren binnen je eigen mogelijkheden. Dit uitgangspunt is voor iedereen gelijk. Op school krijgt iedere leerling toch ook de aandacht van de leerkracht en is het gelukkig niet zo dat alleen de slimsten van de klas extra aandacht krijgen en de rest bij de hulpmoeder/vader mag gaan zitten?

Graag geef ik de pen door aan Erika de Bruijn die vast wat kan vertellen over het wedstrijdsecretariaat en de ondoorgrondelijke wegen van de KNVB hierbij.