Elektronische spelerspassen en tijdig opzeggen!

Alle voetballers en voetbalsters die in KNVB-verband competitie spelen en dit jaar 11 jaar worden of al 11 of ouder zijn moeten om de scheidsrechter te overtuigen dat ze zijn wie zij zeggen, een elektronische spelerspas hebben.
Op deze pas dient een digitale foto te zitten zodat de scheidsrechter dat kan controleren.
Er worden derhalve eisen gesteld aan de foto’s en deze dienen “pasfoto-achtig” te zijn. Foto’s waarop heel in de verte een speler kan worden waargenomen, teamfoto’s of foto’s met broertjes en/of zusjes en dergelijke zijn derhalve uit den boze.
De scheidsrechter kan in voorkomende gevallen weigeren om spelers/speelsters waarbij dat het geval is te laten meespelen.
Vanaf heden kunnen weer foto’s aan de KNVB bestanden worden toegevoegd of vervangen tot uiterlijk eind oktober.
Je kunt dat zelf regelen via de Wedstrijdzaken app of je kunt een digitale foto naar de ledenadministratie@terleede.nl sturen. Kinderen tot 16 jaar mogen met het oog op de privacy niet zelf foto’s opladen. Dat moet een van de ouders doen.
Verder worden de foto’s standaard afgeschermd voor verdere publicatie binnen de wedstrijdzaken en voetbal.nl app, tenzij je nadrukkelijk aangeeft dat je daar geen bezwaar tegen hebt. Alleen de speler zelf of de ouder,  de scheidsrechter, de teammanager (begeleider) en de ledenadministratie kunnen afgeschermde foto’s zien.
Zowel de Wedstrijdzaken als Voetbal.nl app kunnen worden gedownload vanuit de bekende app stores. Wel moet je je bij de KNVB eenmalig registreren met behulp van het voor speler en/of ouder in het ledenbestand opgenomen e-mailadres.
Meer informatie over het gebruik van deze apps vind je op de KNVB.nl site.

Verder nog even iets over het stoppen met voetballen. Als je stopt met voetballen bij Ter Leede moet je voor 1 juli je lidmaatschap opzeggen. Reden daarvoor is dat wij vanaf die datum diverse kosten voor onze spelers moeten betalen. Zeg je later je lidmaatschap op, dan ben je over het hele jaar contributie verschuldigd. De Algemene Ledenvergadering heeft echter besloten dat we tot 15 september iets soepeler met deze regel moeten omspringen. Je bent bij opzegging voor die datum niet de jaarcontributie, maar eenmalig € 50,- verschuldigd als bijdrage in de reeds gemaakte kosten.
Weet je nu al zeker dat je stopt, voorkom dan extra kosten en zeg voor 1 juli je lidmaatschap op bij de secretaris of ledenadministratie!