Energiekosten rijzen de pan uit

De enorme prijsstijgingen zijn het gesprek van de dag en raken iedereen. Ook wij, de vereniging hebben er mee te maken. Naar verwachting wordt onze energierekening komend jaar duizenden euro’s hoger dan verwacht en begroot.

In het nieuws wordt al vaak vermeld dat er sportverenigingen zijn die het douchen na trainingen en wedstrijden gaan verbieden om zo de energiekosten in de hand te houden. Wij willen dit (nog) niet doen omdat naar onze mening sport en douchen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We vragen wel aan iedereen om, ook bij ons, zuinig en verstandig om te gaan met de energie. Dus:

  • Zo kort mogelijk douchen
  • Verlichting, binnen en buiten, uitdoen na gebruik

Als iedereen meewerkt en de situatie niet erger wordt, hoeven we wellicht geen verdere en vervelende maatregelen te nemen.

We zijn, net als iedereen, enorm benieuwd naar wat de landelijke- en lokale overheid gaat doen om de verenigingen te helpen deze crisis ook goed door te komen. We hebben hierover ook contact met de gemeente Teylingen. We zullen u hiervan op de hoogte houden, maar we zullen ook zelf hierin een belangrijke bijdrage moeten leveren. We doen een dringend beroep op uw medewerking.

Namens het bestuur,

Kees de Lange, voorzitter.