Evaluatie beleid

Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar aan de slag met het nieuwe pupillenbeleid. Wij zijn enthousiast over de opzet en hebben de indruk dat de meeste betrokkenen, en in de eerste plaats natuurlijk de spelers, dat over het algemeen ook zijn. Maar we willen verder. Al bij de presentatie wisten we dat er een aantal jaren overheen zouden gaan om de uitvoering aan te passen en steeds dichter bij onze doelstellingen te komen. De afgelopen maanden hebben we daarom het nieuwe beleid geëvalueerd met trainers, hoofd trainers, technisch coördinator en lijncoördinatoren. Tijdens die evaluatie is ook de feedback van overige betrokkenen, zoals de ouders, meegenomen.

Het liefst hadden we weer een presentatie gegeven in de kantine om de resultaten met alle betrokkenen te bespreken, maar zoals jullie begrijpen is dit niet haalbaar in verband met de corona-regels. Wij hopen jullie via deze update te informeren.

Wat stond er ook alweer in het beleid? En hoe staan we er nu voor?

We hebben alle belangrijke punten uit het nieuwe beleid nog eens op een rijtje gezet. Bij elk punt staat een korte evaluatie.

Ons streven is om in plaats van één hoofdtrainer voor de JO8, 9 en 10, één hoofdtrainer per jaarcategorie aan te stellen. Waarbij die hoofdtrainer de verantwoordelijkheid krijgt voor de trainingen van alle kinderen in die jaarcategorie.
Een grote verandering is dat we tegenwoordig twee hoofdtrainers hebben die geen vast team hebben. Daardoor hebben deze een algemener beeld van alle teams dan voorheen. Dit maakt het indelen van de nieuwe teams eenvoudiger en zorgt dat de aandacht beter verdeeld kan worden. Het is nog niet gelukt om per lichting een hoofdtrainer te vinden. Hier zullen wij actief naar blijven zoeken, bij voorkeur natuurlijk binnen de vereniging, maar als dat niet lukt ook daarbuiten.

De kinderen zullen gelijktijdig trainen en het is goed mogelijk dat teams op momenten ook door elkaar gaan trainen. Hierdoor leren ze elkaar kennen en kunnen ze ook van elkaar leren. Net als op school eigenlijk. Bijkomend voordeel is dat de kans groot is dat ze in volgende jaren samen gaan spelen en elkaar dan al wat beter kennen.
Alle teams trainen momenteel tegelijkertijd. Het door elkaar trainen is vorig seizoen regelmatig gebeurd, maar dit werd in de meeste gevallen noch door de trainers, noch door de kinderen als prettig ervaren. Er is nu besloten dat we dit aanpassen naar het volgende:
Spelers trainen in de regel met hun eigen team. Daarnaast organiseren wij toernooien waarbij spelers gemixt worden en worden teams verdeeld als de situatie daarom vraagt. De verwachting is dat de spelers door gelijktijdig en met enige regelmaat samen te trainen elkaar voldoende leren kennen.

Wij willen in plaats van 3 keer trainen in de week naar 2 keer verplicht trainen in de week. Belangrijkste reden is dat het op jonge leeftijd voor kinderen heel goed is om meerdere hobby’s en sporten naast elkaar te doen en zij daar met 2 keer trainen meer gelegenheid toe hebben.
Vorig seizoen al is de verplichting op de derde training bij alle teams vervallen.

Wij gaan de wijze waarop we teams indelen niet aanpassen. Net als andere jaren zal het niveau dat een kind op dit moment heeft in grote mate bepalend zijn voor het team waar een kind in komt. De kans is groot dat kinderen die dit jaar met elkaar gevoetbald hebben dat volgend jaar weer zullen doen. Met zoals altijd hier en daar een uitzondering. Uiteraard zal de teamindeling weer in overleg met coördinatoren, huidige trainers en begeleiders gebeuren.
De manier van indelen is inderdaad gelijk gebleven. We kijken nog steeds met trainers, hoofdtrainers, begeleiders en coördinators wat de beste indeling is. Naarmate de kinderen ouder worden wordt daarbij steeds wat meer rekening gehouden met het niveau.

Wij zullen binnen de JO8, 9 en 10 categorieën teams niet langer selectie en niet-selectie noemen en er zal ook geen selectieprocedure meer zijn. Wij zijn overtuigd dat dit tot onnodige spanning bij de kinderen leidt en tot een ongewenste scheiding tussen de teams.
De naam selectie is volledig verdwenen bij de jongere teams. Voor het indelen zijn ook geen speciale (selectie)trainingen meer. De indelingen worden gedaan op basis van de trainingen en wedstrijden die het gehele seizoen gespeeld zijn.

Wat hebben we verder bereikt?

Naast bovenstaande concrete punten uit het beleid hebben we nog meer bereikt:

  • Vorig seizoen hebben we een start gemaakt met meer jeugdspelers te betrekken bij de trainingen. We hadden ongeveer een groep van 8 spelers/speelsters en stagiaires die training gaven. In het huidige seizoen (2020-2021) zijn er 17 jeugdtrainers te vinden op maandag en donderdag. Allemaal jongens en meiden die waardevolle ervaring opdoen en hopelijk zo enthousiast worden van “het trainersvak” dat we nog jaren plezier aan ze kunnen beleven.
  • De laatste weken hebben we een start gemaakt met specifieke trainingen. Elke groep heeft op maandag en/of donderdag een specifieke training. Dit kan zijn een techniektraining of een looptraining. Ook hier zijn we afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat wij hebben. Deze oefeningen worden begeleid door trainers die al meerdere jaren ervaring hebben op het gebied van techniektraining en/of looptraining.

Schaven aan de uitvoering

Een belangrijk streven van het nieuwe beleid is om iedereen zich op zijn of haar optimale snelheid door te laten ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat pupillen op een bepaald moment enorm kunnen verschillen maar zich ook enorm snel kunnen ontwikkelen. Op een bepaald moment is de één veel fanatieker en balvaardiger dan de ander. Een half jaar of een jaar later kan dat beeld zomaar heel anders zijn. Wij merken dat het met de huidige opzet met name een uitdaging is “de voorlopers” voldoende door te ontwikkelen. Wij zien momenteel dat deze jongens en meiden zich minder snel ontwikkelen dan we weten dat ze kunnen. En dat is nadrukkelijk NIET de bedoeling van het nieuwe beleid. Wij hebben nagedacht over een opzet die enerzijds hieraan tegemoet komt en tegelijkertijd voldoende begeleiding garandeert voor diegenen die zich in een ander tempo ontwikkelen. En, heel belangrijk, dit verschil in tempo niet als vaststaand beschouwt!
Het resultaat is dat we de opzet na de winterstop enigszins veranderen.

Hoe gaat dat eruitzien?

  • Op veld 7 (heel veld) trainen: JO08-1, JO08-2, JO09-2, JO09-3, JO09-4, JO10-3, JO10-4 en de MO10.
  • Op veld 6 (half veld) trainen: JO09-1, JO10-1 en de JO10-2.
  • Er is altijd één hoofdtrainer op veld 7 aanwezig. Hij is bezig het niveau van deze groepen hoog te houden en de trainers te begeleiden. En hij is aanspreekbaar voor eventuele randzaken.
  • Op veld 7 is er minimaal één keer per week en soms twee keer per week een techniek of looptraining. Deze wordt verzorgd door: Jack van ’t Wout, Fleur Langeveld (looptrainster), Steven Hartevelt of Nino Hoogervorst. Het streven is om deze groep te vergroten zodat elke groep elke training een techniek of looptraining krijgt aangeboden.
  • Op veld 6 is er ook altijd één hoofdtrainer aanwezig. Hij is daar aanspreekbaar voor randzaken en houdt zich bezig met het begeleiden van de trainers, de spelers en biedt eventueel een specialisme aan in de vorm van een techniektraining, looptraining, begeleiden van tactische partijspellen etc.

Wij verwachten op deze manier alle kinderen trainingen te geven die aansluiten bij hun niveau en hun interesse.

Met sportieve groet,

Frans Verschoor
Nino Hoogervorst