Foto spelerspas

Anderhalve week geleden is het nieuwe seizoen gestart met als nieuwigheid het mDWF , het Digitaal Wedstrijd Formulier via de Wedstrijdzaken app op telefoon en tablet.
Onderdeel hiervan is de elektronische spelerspas, waarvoor de in Sportlink opgeslagen (pas)foto de basis vormt.
Via genoemde Wedstrijdzaken app is het ook mogelijk je eigen foto voor deze elektronische pas te actualiseren. Daarbij is het goed te weten dat de foto goed gelijkend moet zijn en dat uitsluitend de scheidsrechter bepaalt of de foto goed gelijkend is.
Een aantal spelers heeft via de app actie foto’s of foto’s samen met een ander op Sportlink gezet, waarvan we ons afvragen of iedere scheidsrechter die “goed gelijkend” zal vinden.
Dus: wil je geen risico lopen dat de scheidsrechter je deelname aan een wedstrijd weigert, plaats dan een pasfoto-achtige afbeelding van jezelf op Sportlink!
Je mag uiteraard ook een digitale foto sturen naar ledenadministratie@terleede.nl , dan doen wij het voor je. Vergeet niet je naam en geboortedatum mee te sturen.