GEEN asbestdeeltjes op onze velden aangetroffen!

 

 

GEEN overgewaaide asbestdeeltjes op onze velden!

De grote uitslaande brand, afgelopen dinsdagavond, in een aantal loodsen aan de Akervoorderlaan (Lisse) zal de meesten van u niet zijn ontgaan. Ook de gevolgen van deze brand, kregen (regionaal en soms zelfs landelijk) breed de aandacht. Zo moesten er in Sassenheim auto’s met een laag fijne roetdeeltjes, op de vroege woensdagmorgen door de brandweer worden schoon gespoten. En er ontstond ook “enige ongerustheid” over mogelijk vrijgekomen asbestdeeltjes, die op de wind wel eens in Sassenheim geland zouden kunnen zijn.

Voor de gemeente aanleiding om een uitgebreid onderzoek in te stellen, in het kader van de Volksgezondheid’. Zo werden ook de velden op ons Sportpark intensief geïnspecteerd met een, voor wie ongerust mocht zijn, plezierige uitkomst: er werd geen asbest aangetroffen.

Namens het bestuur van vv Ter Leeede,

Kees Luijk