Geen Easter Open dit jaar!

Beste Ouders,

Vandaag heeft de organisatie van het Easter Open besloten om het toernooi voor dit jaar te annuleren.  Dit geldt zowel voor het toernooi “Zuid” en “West”.  De directe oorzaak heeft te maken met het Corona virus.
De huidige maatregelen vanuit de overheid gelden tot 6 april maar de organisatie gaat er vanuit dat deze nog verder in april van kracht kunnen blijven.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor deelname aan Easter Open “Zuid”?
De voorbereidingen waren al in volle gang en veel zaken waren al afgestemd – bijvoorbeeld de truien, locatie huur en huur van de busjes- met derde partijen.  De bestelling van o.a. de busjes en truien kan nog worden geannuleerd op basis van de huidige informatie.
De voornaamste kosten zitten in de huur van de 2 boerderijen en hierover zijn wij in gesprek met de verhuurder.
Het is onze inschatting dat wij uiteindelijk niet alle kosten terug zullen krijgen. Uiteraard zullen wij deze kosten tot een minimum proberen te beperken.

Aangezien Easter Open qua financiën door de deelnemers bekostigt wordt zijn wij helaas genoodzaakt deze kosten te verrekenen met de (reeds betaalde) bijdrage aan het Easter Open. De deelnemers die nog niet betaald hebben zullen verzocht worden om ook de bijdrage aan de kosten alsnog over te maken. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen wij een verdere update met jullie delen en het resterende deel van de bijdrage zo snel mogelijk terug storten.

We streven er natuurlijk naar om het grootste deel zo niet het geheel van de bijdrage terug te kunnen betalen. Wij vertrouwen op jullie begrip dat de resterende kosten met zijn allen gedragen zullen worden.
Dat is ook verenigen met zijn allen!

Wij weten dat de spelers enorm uitkijken om een weekendje weg te gaan met hun team.  Helaas is er geen andere mogelijkheid gezien de omstandigheden en vertrouwen op jullie begrip. Gezondheid en verantwoordelijkheid voor onze kinderen gaat voor en dit is nu de beste keuze. Volgend jaar gaan we zeker weer naar het Easter Open en maken we er hopelijk met zijn allen weer ouderwets een top weekend van!

Voor de volledigheid geldt dat voor de deelname aan het Easter Open “West” nog geen kosten zijn gemaakt dus het bovenstaande is niet van toepassing.

Wij kunnen begrijpen dat er vragen zijn en het vriendelijke verzoek is om deze te delen met jullie begeleider die het dan weer kort zal sluiten met de organisatie.

Met sportieve groet,

Organisatie Easter Open