GEEN Haaglandia-Ter Leede a.s. zaterdag !

De wedstrijd van a.s. zaterdag (speelronde 2, Hoofdklasse A, zaterdag) Haaglandia – Ter Leede gaat NIET door.

Aanleiding hiervoor is het door Haaglandia zelf aangevraagde faillisement.

Ons past in deze zaak enige afstand en daarom volstaan we (in overleg met teammanager Dion Piket) met de weergave van het persbericht van het bestuur van Haaglandia.

Vanmorgen rond 10 uur ontvingen wij het bericht dat wij het kort geding wat de gemeente tegen ons had aangespannen hebben verloren. Dit houdt in dat wij geen gebruik meer mogen maken van de velden en er ook voor moeten zorgen dat deze binnen korte tijd ontruimd zijn.

Na overleg met bestuur, met informatie van de advocaat en betrokken partijen waaronder de KNVB is besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Wij beschikken hiermee niet over een volwaardige accommodatie en voldoen niet aan de reglementen van de KNVB. Omdat het hebben van een accommodatie cruciaal is in de toekomstplannen van Haaglandia en we deze niet hebben, is besloten om het faillissement van Haaglandia aan te vragen. Dit houdt dus in dat Haaglandia ophoudt te bestaan.

Alle leden zijn vrij om over te schrijven naar een andere vereniging. De KNVB en ook wij zullen hierin alle medewerking verlenen die mogelijk is.

Het bestuur en betrokkenen betreuren deze situatie natuurlijk en hadden niets liever gewild dan dat de club zou kunnen blijven bestaan.

Alle trainingen en wedstrijden worden afgelast.