Incasso contributie Supportersvereniging

 

 

header_sv_roodgeel

Vrijdag 20 mei wordt bij degene die hier een machtiging voor af hebben gegeven de contributie 2016 van SV Rood Geel automatisch geïncasseerd.

De leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven ontvangen binnenkort een verzoek zelf de contributie over te maken, wij zouden het erg op prijs stellen als degene die nog geen machtiging hebben afgegeven dit alsnog doen, hierdoor kunnen we kosten besparen en die besparing komt dan weer ten goede aan de activiteiten die Rood Geel organiseert

Namens bestuur SV Rood Geel

Nanne Batenburg penningmeester