Informatie voetbalvakantieweek 23 t/m 26 augustus

Beste ouders,

Volgende week gaat de voetbalvakantieweek van start. In het programmaboekje vindt u een overzicht van de geplande activiteiten voor de hele week. Het is weer een mooi vol programma geworden.

Betaling
We hebben nog niet van alle kinderen het inschrijfgeld mogen ontvangen. Willen jullie dit zo snel mogelijk nog overmaken.

Het bedrag van € 75 euro (of € 30 voor de Ukken/Euroleague) kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL80RABO0357205286 t.n.v. Ter Leede Jeugd o.v.v. de naam van uw kind.

Lees het programmaboekje goed door, heeft u nog verdere vragen dan horen wij dat graag.

Wij duimen voor een droge week zonder wind en kijken uit naar volgende week.

Groeten,

Commissie VVW

Nienke, Nino, Bianca en Chantal