Inleveren coachjassen en materialen

Beste coaches, trainers en begeleiders, 

Een 2 tal weken geleden zijn jullie in de gelegenheid gesteld om de coachjassen, die door TerLeede in bruikleen zijn gegeven, in te leveren. Na deze oproep hebben een aantal van jullie hun jassen ingeleverd,  maar dit was maar een heel klein gedeelte van wat er in bruikleen is gegeven. We willen jullie dan ook oproepen om gehoor te geven aan deze oproep. Kijk ook thuis of je nog een jas hebt die afgelopen jaren niet is ingeleverd.

Om iedereen de kans te geven de jassen alsnog in te leveren, kan op as zaterdag 8 juni en op zaterdag 15 juni, de SLOTDAG als laatste gelegenheid, de jassen worden ingeleverd en opgehangen in de daarvoor bestemde container in het jeugdhonk.
Bij deze willen we jullie tevens oproepen alle ballen en andere aanverwante trainingsmaterialen terug te brengen op de daarvoor bestemde plaatsen. DIT GELDT OOK VOOR DE WEDSTRIJD BALLEN. Wanner er nog toernooien gespeeld worden na zaterdag 15 juni kun je contact opnemen via marceljansen@terleede.nl

We rekenen op jullie medewerking!
Met sportieve groet,

Materiaalcommissie.