Inleveren coachjassen

Beste begeleiders, coaches en trainers.

Met het einde van het seizoen in zicht is het weer tijd om allerlei materialen, die door de vereniging in bruikleen zijn gegeven, in te leveren. Zo ook de coachjassen.
Door de jaren heen is het nog wel eens voorgekomen dat men, in totale onschuld, vergeet om de coachjas in te leveren.

We willen dan ook een ieder vragen om thuis te kijken of zij nog in het bezit zijn van zo’n opvallende coachjas.
Vanaf zaterdag, 25 mei,  kunnen de coachjassen worden ingeleverd, er zal een container in het jeugdhonk staan waar de jassen kunnen worden opgehangen.
We rekenen op jullie medewerking.
Met sportieve groet,

De materiaalcommissie