Inleveren van coach jassen uiterlijk 4 juni!!

Aan het begin van ieder seizoen hebben de begeleiders/trainers een coach jas ter beschikking gekregen. Graag zien we deze jassen weer terug voor inspectie en om gewassen en waterdicht gemaakt te worden.

Een ieder die een coach jas in bezit heeft, wordt verzocht om deze uiterlijk 4 juni in te leveren bij Ter Leede.

De personen die een separate afspraak hebben met Marcel Jansen (materiaal man) mogen de jas in bruikleen houden. Alle overige jassen moeten terug!
Namens de jeugdcommissie,
alvast bedankt voor de medewerking.