Invulling coördinatoren seizoen 2016-2017

Update t.a.v. de invulling van de coördinatoren voor het nieuwe seizoen 2016-2017

 • Coordinator A
  Nikki Douglas
 • Coordinator B
  Emiel de Vries
 • Coordinator C
  Kees Rotteveel
 • Coordinator D
  Vacant
 • Coordinator E
  Diana Juffermans
 • Coordinator F
  Willem Jan Moret

  D Coördinator: iets voor jou?

  Met het verschuiven van Koen vd Vlugt als hoofdtrainer van de D groepering naar de A groepering heeft ook Nikki Douglas aangegeven graag de A groepering te willen coördineren. Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator voor de D groepering.

  Je taken bestaan grofweg uit:
  · Voert de afschrijfdienst voor de D-groepering uit. Zoekt invallers bij de teams als er teveel afschrijvingen zijn en doet dit bij voorkeur op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in de jeugdbestuurskamer.
  · Registreert de afmeldingen van de groepering op het (digitale)afschrijfformulier en verstuurt deze per mail naar afschrijven@terleede.nl.
  · Zoekt i.s.m. de Algemeen Jeugd Coördinator naar geschikte begeleiding per team.
  · Verzorgt in overleg met de Technisch Jeugd Coördinator en Algemeen Jeugd Coördinator, de teamindeling van de niet selectie teams.
  · Organiseert, al dan niet op aanvraag van de begeleiding, oefenwedstrijden per team.
  · Communiceert met het wedstrijd secretariaat inzake wijzigingen of verplaatsen van wedstrijden.
  · Evalueert samen met de coaches en trainers 2x per jaar de algemene zaken rondom de elftallen. (samenwerking, teamindeling, trainingen en opkomst)
  · Heet nieuwe leden welkom nadat deze zich hebben aangemeld. Dit kan gebeuren door een telefoongesprek of via de mail.

Lijkt het je leuk om in een gezellige groep vrijwilligers de belangen van de kinderen uit de D groepering te behartigen, neem dan contact op met de Algemeen Jeugd Coördinator, Kees Rotteveel. (keesrotteveel@terleede.nl) Ook voor vragen kun je bij hem terecht, maar ook Nikki (nikkidouglas@terleede.nl) kan je eventuele vragen prima beantwoorden.

Groet namens het Coördinatoren team