Je bent Rood Geel als …..

Het aantal inzendingen op de aflevering van vorige week was deze keer weer ouderwets hoog, een kleine 20, en ze waren bijna allemaal goed.
Op de foto  zien we van links naar rechts: Wim van Biezen (voorzitter), Wim Keuning (secretaris), Teus Kramer (penningmeester) en de leden Jo Dreef, Aad Bloemendaal, Peter Bergman sr., Jaap Verbeek en Cees Batenburg.
Verder werd de dame die voor de versnaperingen zorgde door Jan Keuning en Cees Batenburg herkend als Petra van Biezen.
Naast een paar vraagtekens werden ook nog Wim van Ginhoven, Gep Wijntjes (2x) en Guik Koster genoemd, maar die staan dus niet op deze foto.
Verder miste Rob de Graaf Marja Kruik die volgens hem toen ook bestuurslid was en Rob heeft het (bijna) altijd goed!
De foto werd genomen bij de receptie vanwege ons 50 jarig bestaan in 1980.
Plaats van handeling: de kantine op de Mennenweg, de bestuursleden met een anjer in het knoopsgat, op tafel kleedjes, bloemen en glazen met sigaretten en sigaren op kosten van de vereniging (roken in de kantine mocht toen nog!).
Jaap Wijntjes verzuchtte in zijn reactie: “Soms verlang je terug naar die oude tijden!”.
In een van de komende afleveringen komen we nog op de gebeurtenissen rond deze foto terug.

We ontvingen ook een inzending van de heer Jaap Eltingh uit Heerde (Veluwe). Jaap, vader van ex-tenniscrack en nu technisch directeur van de tennisbond Jacco Eltingh, speelde tot zijn verhuizing rond 1960 in de A. Hij herkende op de foto zijn jeugdvriend Jaap Verbeek en meldde verder dat de A-spelers regelmatig bij wedstrijden van TL1 moesten invallen omdat de vaste spelers voor hun werk op reis waren en niet tijdig konden aansluiten.
Hij stuurde ook bijgaande foto mee van het schoolteam van de Dr. de Visserschool, een team met een hoog “Ter Leede”-gehalte.
Wie herkent een of meerdere spelers?
Oplossingen kunnen weer naar het secretariaat!