Kandidaat voorzitter

Beste leden,

Namens het bestuur zijn wij heel blij Kees de Lange te kunnen voordragen als beoogd voorzitter van onze mooie club.

De laatste maanden hebben er veel goede gesprekken plaats gevonden met als uitkomst dat wij een enorm goed gevoel hebben bij de voordracht van Kees, en hij hetzelfde kan zeggen over de motivatie om de voorzittershamer over te nemen!

Kees zal vanaf heden de bestuursvergaderingen bijwonen en intensief contact met het bestuur onderhouden om goed voorbereid aan zijn rol te kunnen beginnen.Uiteraard kan dit pas geformaliseerd worden door de leden op de Algemene Ledenvergadering in december, wij hebben veel vertrouwen dat dit zijn beslag gaat krijgen!

Kees is een goede bekende van velen, maar hieronder stelt hij zich uiteraard graag voor.

Namens het bestuur,

Ronald

Even voorstellen…

Voor de mensen die mij niet kennen uit de tijd dat ik actief was binnen de club, zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Kees de Lange, 61 jaar jong, getrouwd met Hilda en vader van Linda (29) en Paul (26). Ongeveer 22 jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij Ter Leede omdat mijn zoon bij de ukken (waar anders) begon met voetballen. In de daaropvolgende jaren ben ik begeleider bij de F-pupillen geweest, E- en F-coördinator en vijf jaar jeugdvoorzitter. Vervolgens enkele jaren secretaris bij de Stichting Topvoetbal Ter Leede. In 2011 ben ik voor mijn werk uitgezonden naar Madrid en moest ik stoppen met mijn activiteiten bij de club. Juni vorig jaar ben ik weer teruggekeerd en vanaf maart dit jaar wonen we weer in Sassenheim. Vanuit Madrid ben ik de club altijd blijven volgen (met dank aan Willem Moleveld van radio Bollenstreek) en als ik even in Nederland was, stond een bezoek aan de Roodemolen vast op de agenda. Nu we weer hier wonen heb ik weer de mogelijkheid om actief te worden bij de club. Naast voetbal en veel andere sporten (kijken) probeer ik actief te golfen, maar deelname aan KLM-open is nog heel ver weg.

Enkele maanden geleden werd ik verrast, zoals velen denk ik, door de mededeling van de huidige voorzitter, Ronald Vonk, dat hij na vijf jaar had besloten om de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger. Ook tot mijn verrassing werd ik enige tijd later door hem uitgenodigd voor een gesprek, waarin hij mij vroeg of het bestuur mij als kandidaat-voorzitter mocht voordragen tijdens de ALV in december. Toch iets waar je niet direct rekening mee houdt als je na ruim zeven jaar weer “iets” wil gaan doen. Na een aantal goede gesprekken met Ronald en andere bestuursleden heb ik besloten om een positief antwoord te geven op de vraag en me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Hoe dit verder afloopt ligt in de handen van de leden. In ieder geval zal ik me de komende maanden voorbereiden op deze voor mij totaal nieuwe rol door zoveel mogelijk mee te lopen met Ronald, de bestuursvergaderingen bij te wonen en gesprekken te voeren met de verschillende commissies, leden en vrijwilligers van de vereniging. Als ik in december door de ALV gekozen wordt, is het mijn doel om inhoud te geven aan “Voorwaarts Ter Leede” door de lijn die Ronald met zijn bestuur heeft ingezet verder te volgen.

Kees de Lange