Kantine dicht op dinsdag

De dinsdagavond is voor de kantine een erg rustige avond geworden, te rustig om daar een hele avond een barmedewerker/vrijwilliger voor te vragen.

Daarom is er besloten om net als op de maandag, de kantine dicht te houden.

Mochten er wel activiteiten/wedstrijden zijn, dan verandert dat de zaak.

Dan gaan we natuurlijk vrijwilligers zoeken die die avond bardienst willen draaien.

Maar communicatie hierin is erg belangrijk.

Laat het ons dus vroegtijdig weten, bv  via kantinecommissie@terleede.nl. , want we kijken niet continu op de website of er al een wedstrijd is geplaatst op de dinsdagavond.

Ook is het belangrijk om aan te geven als een ingeplande activiteit plotseling niet door gaat.

De kantinecommissie, mede namens bestuur.