KNVB Spelerspassen (Update procedure)

Onderstaande procedure beschrijft het bijwerken van de spelersgegevens via de Wedstrijdzaken of Voetbal.nl app.
In het kader van de onlangs gewijzigde privacy wetgeving heeft de KNVB samen met de clubs besloten om met onmiddellijke ingang het bijwerken van persoonsgegevens en het uploaden van nieuwe c.q. aangepaste profielfoto’s ten behoeve van de spelerspas in geval van spelers die nog geen 16 zijn uitsluitend mag worden doorgevoerd door een van de ouders/verzorgers. Ter Leede heeft voor zover dit bij ons bekend is de e-mailadressen van de ouders aan het ledenbestand op de daartoe geëigende plaats toegevoegd. In geval van twijfel: mail het e-mailadres naar de ledenadministratie.
Aan het inzien van de gegevens wijzigt niets!

Van al onze spelers en speelsters van 11 jaar of ouder dient er een spelerspas te zijn met een goed gelijkende foto. Doel hiervan is om gesjoemel met spelerscategorieën, leeftijden en dergelijke te voorkomen. Sinds afgelopen seizoen werken we met een elektronische versie op telefoon of tablet  in plaats van met de plastic kaartjes die we vroeger gebruikten.  Voorwaarde is wel dat er aan het spelersprofiel een goed gelijkende foto is gekoppeld, dus geen vakantiekiekjes, foto’s met vriendjes of actiefoto’s maar iets dat enigszins op een pasfoto lijkt. De controlerende scheidsrechter moet je duidelijk aan de foto kunnen herkennen, anders mag je niet meespelen.
In het kader van de privacy wetgeving is het goed even te melden dat de  teamgegevens op het elektronisch wedstrijdformulier via de zogenaamde Wedstrijdzaken app inclusief de pas alleen getoond wordt aan de scheidsrechter, het wedstrijdsecretariaat , de teammanager (coach/begeleider) en de spelers zelf. Eventueel zijn ze ook zichtbaar in de vrij toegankelijke Voetbal.nl app, maar alleen als de speler daar zelf toe besluit. Hij kan daarbij 3 privacy niveaus opgeven: “normaal”,  naam en foto zijn dan te zien, “beperkt”, alleen de naam wordt getoond of “afgeschermd” en dan zijn zowel naam als foto niet zichtbaar.
Heb je geen toegang tot de Wedstrijzaken of Voetbal.nl app, dan kan ook de teammanager je foto maken/laden.
Je mag ook een digitale foto met daarbij je naam en geboortedatum sturen naar ledenadministratie@terleede.nl , dan regelen wij het voor je.
Het plaatsen/vervangen van een foto is mogelijk van 21 juni tot en met 31 oktober! Daarna kan alleen de KNVB nog wat regelen.

Zowel de Wedstrijdzaken als Voetbal.nl app kun je gratis downloaden uit de Apple of Google Play store.
Wel moet je je bij het eerste gebruik registreren met behulp van je primaire e-mailadres. Dit is het eerste adres zoals dat altijd in Sportlink staat.
Zo nodig kun je dit adres opvragen bij de ledenadministratie en/of laten vervangen door je eigen e-mailadres.
Jeugdspelers: geef bij mutaties ook altijd het adres van je ouders door zodat we die kunnen bereiken voor zaken over contributie en dergelijke.
We kunnen in totaal 4 e-mailadressen kwijt in ons systeem.
Detail informatie over de genoemde app’s zijn verder te vinden op de website van de KNVB,  knvb.nl/assist.