Ledenvergadering kiest nieuwe secretaris

Op donderdag 17 december j.l. vond voor de honderdste keer de Algemene Ledenvergadering plaats. In deze zogenaamde najaarsvergadering staat een terugblik op het afgelopen seizoen (2015-2016) centraal, maar is er ook altijd ruimte voor de actualiteit.
Na de opening door voorzitter Ronald Vonk, was het woord aan penningmeester Nanne Batenburg, die ondanks gelijkblijvende inkomsten en een lichte stijging van de kosten, toch het seizoen 2015-2016 weer wist af te sluiten met een klein plusje.
Ook de kascommissie zag geen beren op de weg en keurde de jaarcijfers goed.
De jaarverslagen van vrouwen, jeugd en senioren waren overwegend positief, met als sportieve uitschieters de 2 plaats voor Vrouwen 1, promotie naar de reserve hoofdklasse voor Heren 2 en de promotie van het vlaggenschip van de jeugd, de A1, naar de 4e Divisie. Ook werden de B4 en E4 kampioen van hun klasse.
De in voorgaande jaren aangekondigde acties naar aanleiding van het ledenbelevingsonderzoek liggen op schema.
Een ander memorabel punt is uiteraard de start van de bouw van 4 extra kleedkamers.
Voorzitter Peter Scheltus van de stichting Topvoetbal Ter Leede (Heren 1, 2 en 3) toonde zich tevreden met de huidige plaats op de Hoofdklasse ranglijst (gedeeld 2e) en toonde zich verheugd over het feit dat de eigen jeugd aansluiting begint te vinden bij Heren 1. Wel gaf hij aan dat we ons financieel geen bokkensprongen kunnen veroorloven.
De meeste vragen waren er over de kunstgras problematiek, waarbij Ronald aangaf dat we hierbij de adviezen van KNVB en overheid proberen te volgen. Daarnaast onderhouden we hierover nauw contact met buurvereniging Teylingen en uiteraard via de exploitatie stichting van ons sportpark met de gemeente.
Nadat Ronald Vonk voor 3 jaar als voorzitter was herkozen en de vergadering onder applaus instemde met de benoeming van Michiel van Delft tot nieuwe secretaris, werd de vergadering gesloten.
Het bestuur van Ter Leede wenst iedereen prettige feestdagen en een goede start van het jaar 2017.
Uiteraard hopen wij iedereen welkom te heten op onze nieuwjaarsreceptie op 1 januari, aanvang 16.00 uur!

Mocht je de vergaderstukken (jaarverslagen) alsnog willen ontvangen, stuur dan even een mailtje naar de secretaris.