Lezing Jeroen Manschot groot succes!

De scheidsrechtersectie bij Ter Leede kan met veel genoegen terugkijken op de lezing van top-arbiter Jeroen Manschot, afgelopen donderdag in onze kantine. Bijna 40 aanwezigen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Waaronder ook, op verzoek van de KNVB, functionarissen van andere clubs uit onze regio.

Het onderwerp van Manschot was dan ook zeer actueel. Aan de hand van video- (voor) beelden werd uitgebreid stilgestaan bij de meest recente aanpassingen van de voor dit seizoen geldende spelregels. Daarbij viel vooral de ongedwongen interactie met de aanwezigen op. Of een interpretatie van een getoond spelmoment nu “goed”of “fout” was:  de uitleg van Manschot was steeds een waardevolle aanvulling op de eigen spelregelkennis.

Deze sessie met een scheidsrechter uit het betaalde voetbal, is zeker voor herhaling vatbaar.

// Christel van Hoewijk

 

004