Maatregelen a.s. zaterdag

De naleving van de regels is afgelopen zaterdag best goed gegaan, maar het moet en kan eigenlijk nog beter; nog niet iedereen draagt een mondkapje,  zitten in plaats van blijven staan blijkt toch voor een aantal mensen lastig te zijn (jong en oud!) en de 1,5 meter afstand  houden, ook zittend, is echt voor verbetering vatbaar. We hebben besloten om voor deze week, dus donderdag en zaterdag, dezelfde regels te hanteren als afgelopen week.

De kantine is ook deze week open op donderdagavond en zaterdag. We sluiten dan om respectievelijk 22.00 uur en om 18.00 uur (17.30 uur de laatste ronde).

 • Voor iedereen in de kantine en op het terras gelden de volgende maatregelen:
  • Bij binnenkomst moet, daarnaar gevraagd, de QR-code getoond worden door iedereen van 18 jaar en ouder.
  • Ook voordat de seniorenteams de kleedkamers ingaan moet iedereen de QR-code laten controleren.
  • Na de controle van de QR-code krijgt iedereen een polsbandje om de hele dag verder in- en uit te kunnen lopen.
  • Iedereen (vanaf 13 jaar) moet een mondkapje dragen. Alleen als je zit mag het mondkapje af.
  • Zitten is verplicht, aan de bar of aan de statafels staan is dus niet toegestaan!
  • De basisregel die overal geldt is 1,5 meter onderlinge afstand, dus ook als je zit.
  • Omdat iedereen moet zitten en we een beperkt aantal stoelen kwijt kunnen op 1,5 meter afstand geldt de regel “Vol is Vol”.

We zullen deze regels vrij streng handhaven. Dit omdat de omicron variant duidelijk zeer besmettelijk is en we zo veel als mogelijk willen voorkomen dat er binnen de club een grote uitbraak komt. Ook hebben we een verantwoording naar al onze vrijwilligers die aanwezig zijn. We willen hen zo min mogelijk blootstellen aan een besmettingsrisico. Als iemand bij herhaling de maatregelen niet nakomt, zullen we helaas genoodzaakt zijn om passende maatregelen te nemen.

Voor de overige ruimten zoals jeugdbestuurskamer, vrouwencommissiekamer en bestuurskamer gelden dezelfde regels. Aanvullend op deze algemene maatregelen dringend verzoek aan iedereen om daar niet blijven zitten als je daar niets te doen hebt.

Dan voor wat betreft het voetbal:

 • De kleedkamers zijn open en er kan worden gedoucht.
 • Het kan zijn dat door diverse besmettingen een aantal spelers niet mogen spelen. De maatregelen rondom quarantaine plicht zijn weer veranderd, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen.  Indien niet voldoende spelers kunnen worden opgesteld dan dit zo snel mogelijk melden bij de jeugdcommissie of coördinator senioren zodat de tegenstander kan worden geïnformeerd.
 • Voor de uitspelende teams is het dringende verzoek om voorafgaand de geldende regels van de bezoekende vereniging goed door te nemen. Hierdoor kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Uiteraard geldt dit ook voor onze seniorenteams!

Leuker dan dit kunnen we het helaas niet maken. Zoals eerder en vaker gevraagd rekenen we op uw medewerking en begrip. Wij hebben het niet verzonnen, maar worden wel belast met de uitvoering van de regels. We proberen er alles aan te doen om iedereen te laten voetballen en een leuke dag hebben.

Namens het bestuur,

Kees de Lange, voorzitter.