Mei-versie ALV met Gouden speld voor penningmeester Nanne Batenburg

In aanwezigheid van circa 40 leden werd op donderdag 31 mei j.l. de jaarlijkse voorjaarsversie van de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Allereerst werd met een minuut stilte de onlangs overleden Dick Krook herdacht.
Zoals gebruikelijk staat de voorjaarsvergadering vooral in het teken van de begroting voor het komend seizoen.
Vorig jaar moest penningmeester Nanne Batenburg nog een contributieverhoging en een geringe stijging van de consumptieprijzen aankondigen om zijn begroting sluitend te krijgen.
Deze maatregelen hebben het gewenste effect gesorteerd en voor het komend seizoen is een verdere verhoging dan ook  niet nodig om de begroting sluitend te krijgen. Wel moest Nanne nog een klein slagje om de arm houden vanwege de verhoging per 1 januari 2019 van het lage Btw. tarief van 6 naar 9%. De gevolgen daarvan laten zich nog niet helemaal voorspellen.
De vergadering was dermate onder de indruk van Nanne’s inmiddels 14e sluitende begroting op rij dat zij met luid applaus instemde met het voorstel van het bestuur om Nanne de Gouden speld van de vereniging toe te kennen. Naast zijn verdienste als penningmeester, is hij ook nog voorzitter van de Kantinecommissie en supportersvereniging Rood Geel en fungeert hij verder als algemeen erkend financieel troubleshooter binnen onze club.
Nanne: proficiat!
Vervolgens presenteerde Vrouwencommissie lid Ronald van Gool de plannen van onze vrouwen- en meidentak en deed Michiel Rambat hetzelfde voor de jeugd. Vervolgens beantwoordden bestuursleden van de Stichting Topvoetbal nog diverse vragen.
Daarna ontstond een discussie over het na te streven ambitieniveau van de club. De voorzitter herhaalde daarbij ons standpunt: streven naar voetbal op een zo hoog mogelijk niveau, maar wel op een (financieel) gezonde wijze. Dat was zo en dat blijft zo!

Bestuurslid accommodatiezaken Kees Luijk was volgens rooster aftredend, maar wil er gelukkig nog wel een termijn aan vast knopen. Ook hier ging de vergadering met applaus in mee.
Alain Drost (Commerciële zaken) was eveneens aftredend maar stelde zich niet herkiesbaar. Hij blijft overigens wel lid van de Commerciële commissie.
Ronald bedankte hem middels een bos bloemen voor zijn inzet de afgelopen jaren, eerst als jeugdvoorzitter en vervolgens in zijn rol voor CZ.
Wel zitten we nu met een vacature Commerciële zaken. Iets voor jou? Neem dan gerust contact op met de Vrijwilligerscommissie (Miranda de Zwart of Peter Bergman) of rechtstreeks met de voorzitter.

Na 1 uur en 14 minuten sloot Ronald de vergadering, waarna het glas geheven werd op de nieuwe Gouden Spelddrager Nanne!

Ronald bedankt Alain Drost (archief foto)