Nieuw seizoen 2020-2021

Ondanks het ongebruikelijke eind van het seizoen 2019-2020 beginnen we op 1 juli a.s. aan het verenigingsjaar 2020-2021, waarin we hopelijk op 1 september weer kunnen starten met een nieuwe competitie. Een nieuw verenigingsjaar en voetbalseizoen betekent ook dat we de gebruikelijke administratieve rompslomp weer geregeld moeten hebben. Hieronder een paar belangrijke zaken om rekening mee te houden.

Stoppen met voetbal.
Stop je met voetballen vergeet dan niet voor 1-7 je lidmaatschap op te zeggen (of te wijzigen). Het snelst regel je dit via de website , maar het kan ook schriftelijk of per e-mail bij de secretaris of de ledenadministratie.
Je ontvangt een bevestiging van de opzegging.
Een van de redenen waarom je uiterlijk 30 juni moet hebben opgezegd is dat we begin juli voor alle spelers al kosten moeten gaan maken zoals het KNVB lidmaatschap, inschrijfkosten voor de competitie en dergelijke. Ben je te laat met opzeggen maar zeg je uiterlijk 15 september op, dan vragen wij een bijdrage van € 50,- voor de reeds gemaakte kosten. Bij opzegging na 15 september is het gehele contributiebedrag over het lopend seizoen verschuldigd.

Bijdrage gemeente Teylingen.
Wanneer het lastig voor je is de contributie voor jezelf en/of je kinderen te betalen kent de gemeente Teylingen een 2-tal subsidie regelingen, één voor kinderen tot 18 jaar en eentje voor volwassenen. Details vind je onder aan de lidmaatschapspagina.
Aanvragen bij beide fondsen dienen ieder jaar opnieuw te worden ingediend.
Hanteer bij aanvragen de correcte contributiebedragen en vergeet bij jeugdspelers niet de bijdrage aan het kledingplan bij het contributie bedrag op te tellen.

Elektronische spelerspas.
Zodra leden in elftallen spelen (zeg maar vanaf de JO13/MO13) moet er in het KNVB bestand een digitale foto aanwezig zijn. Op die manier kan de scheidsrechter controleren dat een speler is wie hij of zij voorgeeft te zijn. De foto kun jezelf toevoegen via de Wedstrijdzaken app. Bij kinderen onder de 16 jaar moet een van de ouders  dit regelen, dit i.v.m. de privacywetgeving.
Denk er aan dat het een foto moet zijn waarop de scheidsrechter de betreffende speler goed kan herkennen, dus iets pasfoto-achtigs en beslist geen foto met meerdere personen er op!
Je kunt je digitale foto ook naar de ledenadministratie sturen, dan regelen wij het voor je.
Het initieel toevoegen van foto’s dient voor de competitiestart geregeld te zijn, maar het vervangen van foto’s kan tot uiterlijk 1 november a.s.

Actueel e-mailadres of -adressen
Voor essentiële communicatie van KNVB en vereniging naar spelers en ouders wordt gebruik gemaakt van e-mail. Ook het aanmaken van account om gebruik te maken van de Wedstrijdzaken app is een e-mailadres nodig. En wanneer ouders naast hun kinderen de Wedstrijdzaken app willen gebruiken zelfs twee.
Zorg dus dat het actuele e-mailadres van u en/of uw kind altijd bij de ledenadministratie bekend is!
Mutaties graag naar ledenadministratie@terleede.nl