Nieuwe Coördinator voor C groepering

Enige tijd geleden hebben we als jeugdbestuur een oproep gedaan voor de invulling van D –Coördinator.
Helaas hebben we hier geen reactie op gekregen. Hierdoor waren we genoodzaakt om actiever te zoeken binnen de vaste kern van Ter Leede vrijwilligers.
We zijn als jeugdbestuur dan ook zeer content met de toezegging van Dick van Biezen om volgend seizoen het coördinatorschap van de C groepering op te pakken.
Doordat Dick de C groepering zal oppakken, zal Kees Rotteveel de zaken van de D groepering gaan behartigen. Hierdoor hebben alle groepen weer een coördinator die de organisatorische belangen van die groepen zullen gaan oppakken.

Jeugdbestuur