Nieuwjaarsrede 2021

Beste Ter Leede vrienden,

Normaal richt ik het woord tot u tijdens onze traditionele en mooie nieuwjaarsbijeenkomst. Helaas is dat ons nu niet gegund. Mij rest dus niets anders dan u op deze koude en onpersoonlijke wijze toe te spreken. In een normale situatie zou ik u al het goeds, veel moois en een goede gezondheid toe wensen. Nu wens ik u een normaal jaar toe. Dat zou al fantastisch zijn.

Op de drempel van 2020 en 2021 is het een moment om even terug te blikken en om vooruit te kijken. Bij het terugblikken gaan de gedachten uit naar onze mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Allemaal mensen die zeer nauw betrokken waren bij de vereniging. We hebben hen, voor zover de Corona-maatregelen het toelieten, al herdacht. Ook nu gaan onze gedachten uit naar hen en hun familieleden. De mensen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen, zijn: Aad Luijk, Karin van der Zaag – van Oudenalder, Carla Batenburg, Bert Uithol, Klaas de Wolde, Nico Batenburg en Kees Luijk Sr. Ik wens hun nabestaanden veel sterkte in het komende jaar.

Ook hebben we afgelopen jaar intensief en goed samengewerkt met het bestuur van de Exploitatiestichting Roodemolen en met bestuur, leden en vrijwilligers van onze buren de rkvv Teylingen. Ik hoop en verwacht dat we in 2021 de samenwerking met hen op dezelfde wijze kunnen voortzetten en dat we de gezamenlijke uitdagingen waar we voor staan op een goede manier kunnen bespreken en oplossen.

Afgelopen jaar bestond de vereniging 90 jaar en bewonen we ons mooie sportpark alweer 25 jaar. We konden het niet vieren, maar wel een mooie mijlpaal in het bestaan van de v.v. Ter Leede.

Ook in 2020 is er weer het nodige gebeurd in de vereniging. Zo hebben we een nieuw sponsorcontract afgesloten met de Ad Wijnhout van de AW Groep. Ze zijn de komende vier jaar de shirtsponsor van onze gehele jeugd. Ook gaan we met de AW Groep samenwerken aan de uitvoering en invulling bij onze vereniging van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Hierover heeft u kortgeleden op onze website al iets kunnen lezen. Binnen enkele weken verwachten we de nieuwe shirts voor de jeugd. We zullen daar op een goede manier, samen met de AW Groep, de nodige aandacht aan besteden.

Rondom al onze velden hebben we een volledige nieuwe verlichtingsinstallatie aangebracht. Deze LED-installatie is energiezuinig en geeft een fantastische lichtopbrengst. Hiermee kunnen we weer een aantal jaren vooruit.

Verder vond er een aantal wisselingen in het bestuur plaats. Michiel van Delft en Jolanda Remmelzwaal hebben hun rol overgedragen aan Rien de Bruijn en Frans Heijing. Martin Nuninga werd in december eindelijk officieel benoemd als voorzitter jeugdcommissie. Een rol die hij het hele jaar al op interim basis invulde. Ik bedank de vertrekkende bestuursleden voor alles wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben en ik heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom in hun nieuwe rol. Ik hoop en verwacht komend jaar goed en vooral leuk met hen te kunnen samenwerken.

Er zijn door veel leden afgelopen tal van acties geïnitieerd om de club (financieel) te ondersteunen en goed de crisis door te laten komen. Alles bij elkaar heeft dit een leuk bedrag opgeleverd en het laat zien dat onze leden ook in een moeilijke tijd achter de club blijven staan en zich blijven inspannen. We zijn al deze leden erg dankbaar voor hun inspanningen!

Sportief gezien kan ik kort zijn over 2020, door corona stelde het voetballend niet echt veel voor, de competitie 2019/2020 werd vroegtijdig beëindigd en het seizoen 2020/2021 werd al snel weer stilgelegd. Ik ben nu een jaar voorzitter en heb in dat jaar slechts zeven normale (dus leuke) voetbalzaterdagen mee mogen maken. Dat zegt voldoende over het afgelopen jaar. We zijn nu in onzekere afwachting van de hervatting van het seizoen. Wanneer en hoe zijn op dit moment grote vraagtekens. Verder heb ik de afgelopen maanden genoeg geschreven over alles wat we mee moesten maken tijdens de corona uitbraak. Ik ga daar nu maar verder niet op in en ik wil het eigenlijk zo snel mogelijk achter me laten.

Onze vrouwen staan bij ons ook hoog op de lijst van belangrijkheid en zijn niet meer weg te denken bij de vereniging en dat is al jarenlang te zien in hoe wij omgaan met het vrouwenvoetbal. Sportief gezien kan ik ook over de vrouwen niet veel zeggen. Wat ik wel gezien heb is een enorme motivatie en enthousiasme bij de trainers en staf. Dit straalde ook uit op de speelsters. Ik zag wedstrijden en trainingen waar het plezier van af spatte. Dit belooft weer veel moois en goeds voor de komende jaren. Onze vrouwencommissie heeft ervoor gezorgd dat de “vrouwencommissie kamer” helemaal verbouwd en opgeknapt is. Dit is geheel kosteloos gedaan, alles werd bijeengebracht door sponsors en de verbouwing werd helemaal in eigen beheer uitgevoerd. De vrouwen hebben nu een kamer die past bij de plaats die ze hebben in onze club.

De samenwerking met de Stichting topvoetbal Ter Leede en de vereniging is meer dan uitstekend. De voorzitter Ed Zuidhoek speelt daar een belangrijke rol in en ik kijk met heel veel plezier terug op de samenwerking met Ed en zijn bestuur en ik verwacht dat we dit in 2021 op deze wijze kunnen voortzetten. Ook namens Ed moet ik u het allerbeste wensen voor 2021. Ed kijkt op 2020 ook terug als een negatief jaar, bijna zonder voetbal en zonder de gezelligheid in de kantine. Ondanks dit negatieve gevoel is hij steeds met een positieve insteek voor de club bezig geweest. Veel tijd en energie is er door Ed en zijn bestuur gestoken in het steeds nader tot elkaar brengen van de stichting en de vereniging. Zowel Ed als ik zien deze twee als één geheel en we handelen ook vanuit deze gedachte.

 Ed wil de selectie meer herkenbaar maken voor de vereniging. Hiertoe zijn afgelopen jaar al stappen gezet, waarbij de oudste jeugd begeleid wordt in de stap naar het seniorenvoetbal en vooral richting onze selectie. Een goed initiatief in de toenadering van de stichting en de vereniging is, in navolging van de donatie die Joey van de Berg deed om de rollades mogelijk te maken, dat de selectie geld bijeengebracht heeft om onze vrijwilligers een feestavond aan te bieden zodra dat weer mogelijk is. Hiermee geven de spelers van de selectie aan dat ze zien hoe belangrijk de vrijwilligers ook voor hen zijn.

 De komende jaren zal er, door de wijziging van de KNVB-regels en de financiële gevolgen van de corona crisis, een nieuwe werkelijkheid gaan ontstaan. Wat dit precies voor gevolgen heeft voor de stichting, voor de vereniging en voor ons ambitieniveau is nog niet duidelijk, maar gevolgen gaat het zeker hebben. Door de corona crisis is het ook nog steeds niet gelukt om een nieuwe hoofd- en shirtsponsor te vinden. Dat we komende tijd moeten bezuinigen bij het samenstellen van de selectie voor het volgende seizoen zal duidelijk zijn. Komende weken zal Ed u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de selectie voor het seizoen 2021-2022.

 Ed zal er met zijn bestuur in ieder geval alles aan doen om ook de stichting door deze moeilijke tijd te loodsen. Beiden hopen we in ieder geval dat er weer snel gewoon gevoetbald kan worden.

We hebben een erg goede scheidsrechterscommissie onder leiding van Christel van Hoewijk die er iedere zaterdag weer voor zorgt dat de wedstrijden van onze teams goed geleid worden. De KNVB heeft geconstateerd dat de scheidsrechters bij ons op hoog niveau fluiten en heeft dan ook besloten dat we als een van de eerste verenigingen gecertificeerd werden. Begin 2020 jaar kregen we van de KNVB het ARAG-certificaat uitgereikt. Een mooie blijk van waardering voor wat Christel met haar scheidsrechters heeft gepresteerd.

Ons accommodatie team heeft bijna het hele jaar doorgewerkt en bijna dagelijks ervoor gezorgd dat ons 25 jaar oude complex er steeds weer top bij ligt. Een compliment aan hen is zeker op zijn plaats. Vaak onzichtbaar, vaak op de achtergrond, maar van groot belang voor het functioneren van de hele vereniging.

Het fundament van de vereniging wordt gevormd door de jeugd, we hebben nog steeds ruim 400 voetballende jongens en meisjes, waaronder de Ukken en de Euroleague, Het blijft mooi om hen op zaterdag met veel plezier te zien spelen. Gelukkig hebben onze jeugdleden tijdens de crisis nog redelijk wat vrijheid gekregen en konden ze toch nog vrij vaak spelen en trainen. Martin werkt met zijn jeugdcommissie er hard aan om onze jeugd veel plezier aan het voetbalspel te laten beleven, iedereen de mogelijkheid geven om minimaal tweemaal per weer te trainen en naast het voetbal tal van leuke activiteiten te organiseren. Ter Leede is daarmee, zeker voor de jeugd, meer dan een voetbalclub. Hiermee onderscheiden we ons van andere verenigingen en maken we het lid zijn van Ter Leede extra leuk en aantrekkelijk.

Hoe 2021 er uit gaat zien laat zich nu moeilijk voorspellen. Dat maakt het ook moeilijk om nu iets te zeggen over de activiteiten en evenementen die we willen gaan organiseren. Zo is het op dit moment zeer twijfelachtig of we met Pasen weer het Eastern Open kunnen organiseren. Eerlijk gezegd lijkt dat er niet op. We volgen de ontwikkelingen van de corona crisis op de voet en zullen meteen reageren als er meer ruimte gegeven wordt voor het organiseren van mooie activiteiten. Via onze site zullen we u hier steeds over informeren.

Verder staan er nog enkele grotere zaken op de agenda voor 2021; de komst van een buitenschoolse opvang en samen met Teylingen gaan we werken aan een geheel rookvrij complex. Ook zullen we met spoed moeten bekijken hoe we de CV en warmwater installatie kunnen vervangen. De oude staat op instorten en heeft al enkele weken ervoor gezorgd dat iedereen koud moest douchen.

Om de vereniging jong en dynamisch te houden hebben we nog steeds veel hulp nodig. Op en rond de velden bij de voetbalactiviteiten van de jeugd, onze vrouwen en onze mannen. Maar ook bestuurders, mensen die iets kunnen en willen organiseren, mensen die handig zijn en het accommodatie team kunnen versterken, mensen die de kantine draaiend kunnen houden, zowel achter de bar als organisatorisch. We kunnen echt tevreden zijn over het aantal, bijna 300, vrijwilligers die zich inspannen voor de vereniging, maar nieuwe instroom, jonge mensen met nieuwe en frisse ideeën zijn altijd zeer welkom.

Dan als laatste nog even iets persoonlijks, ik vertrek op 7 januari voor maximaal zes maanden naar Colombia. Ik blijf op afstand betrokken bij de vereniging en kan met een gerust hart de vereniging even een beetje achterlaten omdat Ronald Vonk bereid is om gedurende mijn afwezigheid de rol van interim-voorzitter op te pakken. Afgelopen jaar hebben Ronald en ik wekelijks en soms zelfs dagelijks contact gehad en hij is volledig op de hoogte van alles wat er speelt binnen de club. Ik wil Ronald enorm bedanken voor de rol die hij komende maanden gaat invullen en vooral ook voor de fijne samenwerking afgelopen jaar. Hij was altijd bereid om me gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Ik zou nu graag het glas met u heffen op het nieuwe jaar 2021 en op de vereniging. Dat glas hef ik nu thuis, maar volgend jaar doen we het weer samen.

Voorwaarts Ter Leede!

Kees de Lange