Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Tijdens de drukbezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie op 2 januari j.l. heeft onze voorzitter, Ronald Vonk de traditionele nieuwjaarstoespraak gehouden.
Hieronder volgt de integrale tekst:

Beste Ter Leede vrienden,

Van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een speciaal welkom aan de vertegenwoordiging van onze goede buren Teylingen, ST en de Exploitatiestichting Roodemolen. Er was dit jaar weer intensief contact en ik ben blij met de uitstekende samenwerking!

Dit is traditioneel een moment van terugblikken. Ook dit jaar gaan de eerste gedachten uit naar de overledenen die op welke wijze dan ook betrokken waren bij onze club. Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen hebben wij hen herdacht. Ik vind het goed om ook hier aandacht aan te geven door het noemen van de namen: wij namen afscheid van Tamara van Kasterop, Jan Harland, Andre Sluymer, Jaap Lijten, Freek Meulman, Theo Knijnenburg, Peter Hoogeveen, Jan Broer en Jaques van Goeverden,

Voetbal komt hiermee in een heel ander perspectief te staan. Maar ik heb van dichtbij kunnen zien wat wij als club konden betekenen naar nabestaanden, en dat heeft een enorme waarde.

In 2015 gebeurde er veel. Zo maar wat gebeurtenissen op een rij waarbij ik op sommige zaken nog terugkom:  wij implementeerden een kledingplan voor onze jeugd, hielden een ledenbelevingsonderzoek waaruit wij als bestuur richting kozen, wij verzorgden een training dag voor de Oranje Leeuwinnen, wij hervormden de kantinecommissie en het jeugdbestuur, ook lanceerden wij de nieuwe website. Hiermee wil ik aangeven dat de zaken waar we mee vooruit gingen overheersten, en dat is mooi!

Sportief werd 2015 een nogal wisselvallig jaar. Ter Leede 1 nestelde zich uiteindelijk in de middenmoot, het tweede eindigde bovenin en haalde de nacompetitie en het derde speelde zich ternauwernood veilig. Het nieuwe seizoen startte voortvarend voor de selectie elftallen. Terwijl het tweede en inmiddels ook het derde goed op koers zijn heeft het eerste elftal het even moeilijk. Zij hebben eerder laten zien dat het kan, en onder leiding van de uitstekende staf ben ik er van overtuigd dat de punten weer komen om zo de doelstelling te halen, het bereiken van het linker rijtje. Dit zou een fantastische prestatie zijn gezien de moordende concurrentie in deze klasse! Met de stabiele organisatie rond het prestatieve deel van onze club in het hoofd ligt er een prima fundering voor goede prestaties. Met het oog op de aanstormende jeugd een prettige gedachte.

De Ter Leede vrouwen hebben wat onrust te verduren gehad. Zo was er een wisseling van de voorzitter en namen wij tussentijds afscheid van de trainer. Wij zijn achter de schermen heel hard bezig om op drie sporen te verbeteren, te weten commercie, ledenwerving en bewaken van de uitvoering van het beleidsplan op voetbaltechnisch vlak. Dit geeft een positieve impuls en een mooi uitgangspunt richting het 40 jarige jubileum. Op sportief gebied gaat het voor de wind. het eerste elftal kijkt nog steeds naar boven, hier is echt nog wat te halen.. Het tweede team presteert uitzonderlijk en staat trots bovenaan in de hoofdklasse na het kampioenschap en natuurlijk de bekerwinst in mei van dit jaar. Het derde staat keurig tweede. Prima gedaan!

Een andere belangrijke poot waar onze club op steunt is uiteraard de jeugd. Dit jaar heeft hier een structuurwijziging plaatsgevonden. Er is een verdeling gemaakt naar techniek, coördinatie en communicatie. De bemensing van het nieuwe jeugdbestuur was vroeg dit jaar klaar en dit gaf direct de mogelijkheid om te behouden wat er goed gaat, en te verbeteren waar het nodig is. Uit het ledenbelevingsonderzoek kwam een aantal aandachtspunten die voortvarend zijn aangepakt. Wij zijn er nog niet, maar ik durf te zeggen dat er werkelijk enorme stappen zijn gezet. In het voorjaar gaan wij dit in een bijeenkomst toetsen bij de leden om te kijken waar we staan en nog kunnen verbeteren. Op het veld gaat het overigens voortvarend en komt met de kampioenschappen van de F1, D1 en promotie van de A1 de eerder geformuleerde doelstelling dichtbij, namelijk alle eerste jeugdteams op hoofdklasse niveau.

Verder blijft het onvoorstelbaar te zien hoeveel kinderen er wekelijks op de velden genieten van de sport. Ook dit jaar kunnen wij terugzien op fantastische nevenactiviteiten voor de gehele jeugd, zoals de voetbalvakantieweek, de slotdag, sinterklaas en toernooien. Ook het succesvolle tentenkamp is hier een goed voorbeeld van. En wat blijft het fantastisch om is te kijken bij Jaap en zijn troepen, daar waar het allemaal begint, de ukken en euro league.

Uiteraard verdiend dit moment speciale aandacht voor onze vrijwilligers. Kijkend naar de, gelukkig zeer gezonde, financiële huishouding en de hele organisatie in acht nemend zou je Ter Leede een bedrijf kunnen noemen. Met dit in gedachte is het onvoorstelbaar wat wij hier doen. Het sportpark ziet er altijd top verzorgd uit. Het clubhuis is altijd open, de organisatie rond wedstrijden loopt dankzij het wedstrijdsecretariaat als een geoliede machine en de sfeer is gemoedelijk en gezellig. Allemaal zaken die mogelijk gemaakt worden door belangeloze inzet. Het is onmogelijk hen allen te noemen, of zelfs alle geledingen te benoemen maar ik durf het wel aan om vanaf deze plek een uitzondering te maken en er een deel uit te lichten. Wij bespraken met Theo voor zijn vakantie reeds de gezamenlijke wens een aantal zaken rond de kantine te hervormen. Met zijn plotselinge overlijden viel er naast zijn markante persoonlijkheid tevens een enorme kennisdrager weg en moest dit noodgedwongen heel snel. In de wetenschap dat de club binnen een aantal weken weer open ging stapten er een aantal mensen in de nieuwe kantinecommissie. Hier is en wordt nog steeds een enorme berg werk verzet en het is een groot compliment waard dat het er nu heel goed voor staat!! Wij weten allemaal wel wie het toekomt…

Nog iets om trots op te zijn, tegen de maatschappelijke stroom in neemt het aantal vrijwilligers toe bij onze club. Een uitstekend signaal.

Vooruitblikken geeft mij veel energie. Vorig jaar vertelde ik graag te werken vanuit een fundering waarbij het duidelijk is waar je van bent. Wij ontwikkelden eerder een visie, passend bij onze club. Door het ledenbelevingsonderzoek zijn belangrijke woorden als “verbinding” en “voor en door leden” geladen en konden wij gaan sturen. Zo kunnen wij onze mooie club nog mooier maken. Dit jaar introduceerden wij een nieuw jeugdbestuur, een vrijwilligerscommissie, een vernieuwde kantinecommissie en een commerciële commissie. Ook creëerden wij met de lagere seniorenelftallen een lijn naar het bestuur, inclusief een overlegstructuur. Wij zijn op weg, soms met twee stappen vooruit en een achteruit. Maar 2016 staat wat mij betreft voor bestendiging en inbedding van deze ingezette koers om zo te blijven verbeteren op de gekozen punten: meer aandacht voor niet selectieleden bij de jeugd, meer aandacht voor lagere seniorenteams, werving nieuwe voetbalvrouwen en meisjes en meer binding naar de herenselectieteams toe.

Afsluitend nog eenmaal naar 2015.

Soms moet je wel eens genieten van het moment. Ik vond de kerst inn een voorbeeld van waar we voor staan. Heel goed georganiseerd door onze supportersvereniging.

Jong en oud was aanwezig, om te darten of te kaarten. Spelers en speelsters van selectie of niet selectie, vrijwilligers, sponsoren (zij die het mogelijk maken en waar we heel dankbaar voor zijn!),  met elkaar maakten we er een prachtige middag en avond van, met de traditionele verloting als een van de hoogtepunten. Hier vind je een club waar verbinding belangrijk is. Voor elkaar, door elkaar.

Wij mogen dan ook met vertrouwen vooruit kijken!

Namens het bestuur rest mij nog iedereen een heel gelukkig en gezond 2016 toe te wensen.

Voorwaarts Ter Leede!