Nieuwjaarswens voorzitter

Beste Ter Leede vrienden,

Helaas moet ik ook dit jaar het woord via onze website tot uw richten. Het is ons blijkbaar niet gegund om mij dit tijdens onze nieuwjaarsreceptie te laten doen. Ik ben, denk ik, de enige voorzitter in de geschiedenis van de vereniging die nog geen enkele Algemene Ledenvergadering heeft mogen voorzitten en, in drie jaar tijd, maar één nieuwjaarsreceptie heeft meegemaakt. Helaas, maar het is zoals het is. We raken eraan gewend en we moeten er mee leren leven.

Ik wens u allen in ieder geval een heel goed en gezond 2022 en wederom hoop ik dat we een redelijk normaal (voetbal-) jaar gaan krijgen. Daar zijn we allemaal wel aan toe.

Zoals gebruikelijk is dit het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en een voorzichtige blik vooruit te werpen. Bij het terugblikken gaan onze gedachten uit naar de mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Allemaal mensen die zeer nauw betrokken waren bij de vereniging. We hebben hen, voor zover de Coronamaatregelen het toelieten, al herdacht en voor degenen waarbij we dit nog niet hebben gedaan, gaan we dat doen zodra het mogelijk is. De mensen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen, zijn Wil Lijten, Koos van Diest, Wilco den Hollander en Teun van Leeuwen. Ik wens hun nabestaanden veel sterkte in het komende jaar.

Ik ben afgelopen jaar negen maanden in buitenland geweest en in die tijd heeft Ronald Vonk het voorzitterschap meer dan goed waargenomen. Zowel ik persoonlijk als het bestuur van de vereniging zijn hem daar bijzonder dankbaar voor. In de tijd dat ik in Colombia verbleef hebben Ronald en ik frequent contact gehad over de ontwikkelingen waardoor ik goed op de hoogte bleef en ook, daar waar nodig en gewenst, mijn mening of advies kon geven. Echt spannend was dat nooit, Ronald en ik zaten vrijwel altijd op één lijn.

Enkele maanden geleden hebben de bestuursleden van de supportersvereniging aangegeven dat ze per 1 januari hun functie neerleggen. Deze leden hebben jarenlang tal van evenementen georganiseerd, zoals de altijd mooie en succesvolle Kerst In, het Kerstrad, de supportersbus naar de uitwedstrijden van het eerste, de vrijwilligersavond en nog veel meer. Ik bedank hen hierbij voor wat ze allemaal voor ons gedaan hebben. We gaan nu op zoek naar een groep(je) mensen die dit willen overnemen.

In 2021 hebben we goed en intensief overleg gehad met het bestuur van de Exploitatie stichting Roodemolen, wat geleid heeft tot onze nieuwe CV- en Warmwaterinstallatie en wat komend jaar, als alles goed gaat, zal leiden tot de vervanging van twee kunstgrasvelden. Ook met het bestuur van de rkvv Teylingen hebben we intensief overleg gevoerd over enkele onderwerpen die komend jaar verder besproken moeten worden.

Organisatorisch zijn er ook ontwikkelingen geweest. Zo hebben we alle financiële activiteiten ondergebracht in een financiële commissie. Dit ontlast de penningmeester, we zijn hierdoor minder kwetsbaar en er is meer kennis en ervaring gebundeld. Komend jaar willen we alle taken met betrekking tot accommodatie ook gaan onderbrengen in een commissie.

Ook hebben we, samen met de stichting topvoetbal, een commerciële commissie opgestart. Deze commissie is met veel dynamiek en enthousiasme van start gegaan. De georganiseerde (commerciële) activiteiten en evenementen waren bijvoorbeeld de bollenactie en de zalmactie. Corona blokkeerde een aantal evenementen, maar komend jaar zijn er volop plannen om gezamenlijk meer te organiseren. Een van de mooie activiteiten was de ontwikkeling van ons eigen Ter Leede bier. Het was de bedoeling om dit smaakvolle bier te presenteren tijdens de nieuwjaarsreceptie. We kiezen er nu voor om dit in een digitaal evenement te doen op vrijdag 21 januari. Komende dagen/weken zal hierover meer nieuws op de website komen. Een enthousiaste groep, uit onze “overige senioren” heeft afgelopen maanden een belangrijke rol in gespeeld en zal ook het evenement op 21 januari organiseren. Mijn dank aan deze leuke en enthousiaste groep.

Afgelopen jaar zijn we ook gestart met de “sportiviteitscommissie” helaas is dat ook bij ons nodig gebleken. Nikki Douglas heeft hier de leiding in genomen. Komende maanden gaan we zoeken naar nog enkele vrijwilligers die hier een rol in willen spelen.

Een belangrijke stap hebben we gemaakt, samen met rkvv Teylingen en de tennisvereniging STV, met betrekking tot het roken op het gehele sportpark. Vanaf vandaag, 1 januari, is het gehele sportpark rookvrij. De volgende stap die we aan het maken zijn in de richting van een gezondere levensstijl voor oud en jong, is “de gezonde kantine”. Hierin zijn de eerste stappen al gemaakt en komend jaar wordt dat verder ontwikkeld.

Afgelopen jaar is het terras uitgebreid waardoor er meer mensen vanaf het terras naar de wedstrijden kunnen kijken. De fan-shop, of met een mooi woord de merchandise, van de club is ook vernieuwd. Er is in samenwerking met de supportersvereniging een nieuw assortiment Ter Leede artikelen samengesteld. Mooi om te zien, leuk om te hebben en de vereniging wordt ermee gesteund.

Ook een grote en mooie ontwikkeling in het afgelopen jaar was de komst van de Buitenschoolse Opvang “het Eikenbos” in ons clubgebouw. Na een lang formeel traject opende afgelopen november de BSO haar deuren voor de eerste kinderen.

Eind 2021 is het ook (eindelijk) gelukt om een nieuwe hoofdsponsor voor de herenselectie te vinden. Wesseling Logistics en de Versluis Groep hebben zich bereid verklaard om de komende jaren de hoofdsponsors van de vereniging te worden. Hun namen prijken inmiddels op de shirts van heren-1. Ik ben Wesseling en Versluis hiervoor zeer dankbaar en ik hoop op een goede en plezierige samenwerking met hen.

Naast Wesseling Logistics en de Versluis groep, hebben drie anderen zich bereid verklaard om de vereniging flink te ondersteunen. Namelijk Freeline Organics als rugsponsor, [Code] Capi als mouwsponsor en Triple Detachering als broeksponsor.

Sportief gezien was 2021 weer een ingewikkeld jaar. Het seizoen 2020-2021 werd dankzij Corona weer niet uitgespeeld. Het lopende seizoen ligt nu alweer enkele weken stil en wordt in het meest gunstige geval ergens begin februari hervat. Toch heeft dit seizoen ons al een mooi succes gebracht. Het Onder-23 team werd op de laatste speeldag van 2021 kampioen en de mannen onder leiding van Riny Blankespoor en Dirk Jan Schepers mogen zich nu gaan bewijzen op het hoogste niveau. Een mooie uitdaging en een resultaat om trots op te zijn. Ons heren-1 staat op dit moment op een mooie zevende plaats in de derde divisie. Dit is mogelijk wat vertekend omdat lang niet alle teams ook 14 wedstrijden gespeeld hebben. De doelstelling handhaven in de derde divisie moet te realiseren zijn. Enkele weken geleden is de beslissing genomen om aan het einde van dit seizoen afscheid te nemen van de hoofdtrainer Steef Roodakkers. Inmiddels is bekend dat Niek Oosterlee zijn opvolger wordt. Ik bedank Steef nu al voor wat hij gedaan heeft voor de vereniging en ik heet Niek nu al welkom en wens hem veel succes en plezier in het nieuwe seizoen.

De vrouwen, onder leiding van William Vincent hebben een moeizame eerste seizoenshelft achter de rug. Door blessures en vervelende corona gevallen was de selectie vaak niet compleet en moest er te veel geïmproviseerd worden. Ons vrouwen 1 staat op dit moment niet op de plaats waar ze thuishoren en ook lager dan onze verwachting en doelstelling. We hebben goede hoop dat ze zich in de tweede helft van het seizoen gaan verbeteren en eindigen daar waar ze thuishoren; stevig en stabiel in het linker rijtje.

Ons accommodatie team heeft ook in 2021 bijna het hele jaar doorgewerkt en bijna dagelijks ervoor gezorgd dat ons 26 jaar oude complex er steeds weer top bij ligt. Een compliment aan hen is zeker op zijn plaats. Vaak onzichtbaar, vaak op de achtergrond, maar van heel groot belang voor het functioneren van de hele vereniging.

Het fundament van de vereniging wordt gevormd door de jeugd, we hebben nu ruim 400 voetballende jongens en meisjes, waaronder de Ukken en de Euroleague, Het blijft mooi om hen op zaterdag met veel plezier te zien spelen. Gelukkig hebben onze jeugdleden tijdens de crisis nog redelijk wat vrijheid gekregen en konden ze toch nog vrij vaak spelen en trainen. Tot enkele weken geleden ook voor de jeugd alles werd stopgezet. Martin werkt met zijn jeugdcommissie er hard aan om onze jeugd veel plezier aan het voetbalspel te laten beleven, iedereen de mogelijkheid geven om minimaal tweemaal per weer te trainen en naast het voetbal tal van leuke activiteiten te organiseren. Ter Leede is daarmee, zeker voor de jeugd, meer dan een voetbalclub. Hiermee onderscheiden we ons van andere verenigingen en maken we het lid zijn van Ter Leede extra leuk en aantrekkelijk.

Op voetbaltechnisch gebied is er ook een heel goede ontwikkeling. Begin van dit seizoen kwam de ervaren Bert Blankespoor de jeugdcommissie versterken als hoofd jeugdopleiding. Al heel snel na zijn komst waren er veranderingen zichtbaar. Bert heeft een goede en duidelijke visie op het jeugdvoetbal, vanaf de jongste ukken tot en met de oudste jeugd. Plezier blijft voorop staan, maar daarnaast willen we ieder speler en speelster de kans bieden om op voetbalgebied het maximale uit zichzelf te halen, waarbij spelen op top amateurniveau, zowel bij de mannen als de vrouwen, het wenkend perspectief is. Dankzij Bert is dat nu ook mogelijk. In uitstekend overleg met de stichting topvoetbal Ter Leede zijn er concrete afspraken gemaakt over de doorstroom van de jeugd naar de stichting (Ter Leede 1, 2 en Onder 23). Hierdoor bieden we alle jeugdspelers van de vereniging de mogelijkheid om zich in de A-selectie te spelen. Eigen jeugd in het eerste is en blijft de doelstelling.

Nu alweer enkele maanden is Mohammed (Mo) El Amraoui de keeperstrainer voor de hele jeugd. Niet alleen de keepers van de jeugd selectieteams worden door hem getraind, maar de keepers van alle jeugdteams, jongens en meisjes. Hiermee onderscheiden we ons van vrijwel alle verenigingen in de naaste en verre omgeving. Mo heeft een keepersschool in Zoetermeer en wil zijn kennis en ervaring gebruiken om de keepers van onze vereniging beter te maken. Ik ben heel blij met zijn komst en wens hem heel veel plezier en succes bij onze club.

De samenwerking met de stichting topvoetbal Ter Leede is meer dan uitstekend. Voorzitter Ed Zuidhoek is nauw betrokken bij de vereniging en ik ben nauw betrokken bij de stichting. Er is volledige openheid en bij alle ontwikkelingen en beslissingen betrekken we elkaar. Ik kan nu stellen dat we één vereniging hebben waar de stichting, hoewel een autonome rechtspersoon, deel van uitmaakt. Ed Zuidhoek heeft in deze ontwikkeling een heel belangrijke rol gespeeld.

Hoe 2022 er uit gaat zien weet niemand op dit moment. Dat maakt het ook lastig om nu iets te zeggen over de activiteiten en evenementen die we willen gaan organiseren. Er is al wel begonnen met de organisatie van het Easter Open en er staan dit jaar weer een aantal evenementen op de agenda, zoals de winterveiling en de “grote” veiling van de stichting. Komende weken en maanden komt er meer duidelijkheid over wat we kunnen organiseren. Via de website zullen we u hiervan op de hoogte houden.

Om de vereniging jong en dynamisch te houden hebben we nog steeds veel hulp nodig. Op en rond de velden bij de voetbalactiviteiten van de jeugd, onze vrouwen en onze mannen. Maar ook bestuurders, mensen die iets kunnen en willen organiseren, mensen die handig zijn en het accommodatie team kunnen versterken, mensen die de kantine draaiend kunnen houden, zowel achter de bar als organisatorisch. We kunnen echt tevreden zijn over het aantal, bijna 300, vrijwilligers die zich inspannen voor de vereniging, waaronder ook, heel belangrijk en niet altijd gewaardeerd, de scheidsrechters die er iedere week voor zorgen dat de wedstrijden onder goede leiding gespeeld kunnen worden. Maar nieuwe instroom, mensen met nieuwe en frisse ideeën zijn altijd zeer welkom.

Ik zou nu graag het glas met u heffen op het nieuwe jaar 2022 en op de vereniging. Dat glas hef ik nu thuis, maar volgend jaar doen we het weer samen.

Voorwaarts Ter Leede!

Kees de Lange, voorzitter.