Nieuws van de scheidsrechterscommissie

Enkele weken geleden heeft onze scheidsrechter coördinator Christel van Hoewijk aangegeven dat ze per direct stopte met haar rol bij onze club. Christel gaf aan dat ze na alle jaren het plezier kwijtgeraakt was en de energie niet meer kon opbrengen om nog verder door te gaan. In de jaren dat ze actief was bij ons heeft ze ons scheidsrechterskorps op een hoog niveau gebracht, met het ARAG-certificaat als een welverdiende erkenning! We zijn Christel dan ook dankbaar voor wat ze voor de club gedaan heeft en het is een behoorlijke uitdaging om het niveau vast te houden. Ook de partner van Christel, Richard Turk, is per direct gestopt. Richard was een zeer gewaardeerde scheidsrechter en stak veel tijd in het begeleiden van (nieuwe) scheidsrechters. Ook Richard zijn we zeer erkentelijk voor alles wat hij gedaan heeft.

Gelukkig hebben onze scheidsrechters direct het initiatief genomen om na het vertrek van Christel alles zo goed mogelijk door te laten gaan. Sylvia Hoogervorst neemt, in ieder geval voorlopig, de rol van scheidsrechters coördinator van Christel over, waardoor er zo vaak als mogelijk alle wedstrijden op zaterdag weer onder leiding kunnen staan van een van onze eigen scheidsrechters. Dit is iedere week weer een behoorlijke puzzel en zeker bij veel thuiswedstrijden komen we mensen tekort. In korte tijd hebben nu drie scheidsrechters om uiteenlopende redenen in ieder geval tijdelijk moeten stoppen met fluiten. We moeten dan ook op zoek naar nieuwe mensen die naast hun voetbalcarrière (of daarna) bereid zijn om op zaterdag een wedstrijd te fluiten van de oudere jeugd en/of van onze senioren.

Iedereen die meer wil weten over het leiden van wedstrijden als scheidsrechter is zeer welkom bij de leden van onze scheidsrechterscommissie, het bestuur en natuurlijk bij een van onze scheidsrechters. Ze zijn altijd bereid om meer informatie te geven. Ook gaan we binnenkort overleggen hoe we op een actieve manier mensen binnen onze club kunnen benaderen hiervoor.

Namens het bestuur,

Kees de Lange