Nieuwsbrief 3 V.V. Ter Leede Jeugd! !

 

Nieuwsitems op onze website www.terleede.nl
Het zal de meeste van u niet ontgaan zijn dat alle nieuwsitems van de jeugd staan vermeld op onze
website www.terleede.nl. Het is dan ook belangrijk om hier wekelijks op te kijken en op de hoogte te
blijven van het nieuws wat de vereniging u te vertellen heeft. Deze nieuwsbrief staat ook op deze
website maar wordt ook door de begeleiders via de mail verstuurd als ‘extra’ informatie om u
optimaal te voorzien van de nieuwtjes binnen de vereniging.

Easter Open West
Tijdens het paasweekend 2016 (26 en 27 maart) organiseert Ter Leede in samenwerking met Tiny
van Gemert Sports het Easter Open West. Een (inter)nationaal toernooi voor de B en C jeugd.
Vanuit Ter Leede zullen in ieder geval de volgende teams aan het EO-West gaan deelnemen:
Groep 1W – Jongens onder 17: Ter Leede B-selectie (als 1 team), Ter Leede B3 en Ter Leede B4
Groep 2W – Jongens onder 15: Ter Leede C-selectie (als 1 team), Ter Leede C3 en Ter Leede C4

Vanuit het ledenonderzoek zoals dat vorig jaar binnen Ter Leede heeft plaatsgevonden, kwam als een
van de belangrijke pijlers naar voren, de aandacht en activiteiten voor de niet selectieteams. Naast
het fantastische Jaap Schaap toernooi voor onze F en E Jeugd (incl Bivak), de deelname aan het
Easter Open toernooi door de F, E en D selectie en de MB!, het geweldige toernooiweekend voor de
D- en C-teams in Austerlitz en de andere vele mooie toernooien waar de toernooicommissie onze
jeugdteams voor inschrijft, kunnen we hopelijk ook het Easter Open West (B en C jeugd) aan deze
lijst van gave toernooien en activiteiten voor de Ter Leede jeugd gaan bijschrijven en hier hopelijk
een jaarlijks terugkerend evenement van maken.

Zo’n toernooi organiseren vraagt veel van ons als vereniging, maar ook van onze vrijwilligers. De
ouders van de deelnemende teams zullen binnenkort benaderd worden door de begeleiders om de
nodige hulp te bieden tijdens dit internationale toernooi.

Ukkenvoetbal
Minstens de helft van alle Ter Leede jeugdvoetballers is zijn of haar voetbalcarrière begonnen bij de Ukken, die al ruim 30 jaar onder de bezielende leiding van Jaap Schaap op de zaterdagochtend trainen. Bij de Ukken leren kinderen vanaf een jaar of vijf spelenderwijs de eerste beginselen van het voetbalspel, in de wintermaanden (december, januari en februari) in sporthal de Wasbeek (aanvang 8.30 uur) en in de andere maanden van het seizoen op één van de velden van ons sportpark de Roode Molen om 9.30 uur.
Dus: heb je kinderen, kleinkinderen, broertjes, zusjes, neven, nichten of buurkinderen die kennis willen maken met voetbal: bezoek gewoon eens een training of bel Jaap op 06-54781453.
Het is leuk om te doen en om naar te kijken, en het is nog helemaal gratis ook!

Belactie groot succes!
Om de vereniging Ter Leede “draaiend” te houden kunnen we niet zonder (veel) vrijwilligers!
Achter de bar, als trainer, begeleider, scheidsrechter, gastvrouw, medewerker van het accommodatie team, steward, overal kom je ze bij onze vereniging tegen.
Momenteel zijn er zo’n kleine 300 actief binnen onze vereniging, heel veel lijkt het, maar door allerlei omstandigheden (werk, verhuizing en dergelijke) stoppen er in de loop van het seizoen doorgaans meer dan dat er instromen.
Om die reden hebben onze vrijwilligerscoördinatoren, Ronald van der Geer en Michiel Zwetsloot, geassisteerd door een paar bestuursleden onlangs een “belactie” georganiseerd.
Hierbij werd een deel van de leden en ouders van jeugdleden gebeld en gevraagd of zij iets voelden voor het doen van vrijwilligerswerk bij onze club.
Het resultaat: 18 potentiele vrijwilligers, die inmiddels ingewerkt zijn of worden als barmedewerker, gastvrouw, trainer en dergelijke. Een mooi resultaat, maar de uitstroom gaat intussen gewoon door.
Om die reden plannen Ronald en Michiel al weer een 2e belronde. Kijk dus niet gek op wanneer 
’s-avonds de telefoon gaat en je één van deze heren aan de lijn krijgt.
Wil je zolang niet wachten? Neem dan rustig contact op met Ronald (06-83255958) of Michiel 
(06-29095853) of mail naar vrijwilligerscommissie@terleede.nl en kijk of er iets van je gading te doen is bij onze club. Het is vaak nog gezellig ook!

Op dit moment staan bij de jeugd de volgende vacatures open:
Technisch coördinator F & E
Coördinator D –junioren
Jeugdtrainers voor komend seizoen

Jeugdtrainers voor het nieuwe seizoen.
Update t.a.v. de invulling van de jeugdtrainers voor het nieuwe seizoen 2016-2017.
Hoofdtrainer A-junioren: Koen van der Vlugt
Hoofdtrainer B-junioren: Job de Ridder
Hoofdtrainer C-junioren: Arjan Timmers
Hoofdtrainer E-pupillen: Lars Ciggaar en Mike van der Zon
Hoofdtrainer F-pupillen: Nino Hoogervorst
Met de invulling van de hoofdtrainers voor de D-pupillen, de Ukken- en F-Euroleague, de 
keeperstraining, de loop- vaardigheidstraining en voor de Meisjesgroepering zijn we druk bezig. Zodra er weer nieuws is zal dit op de site gemeld worden.
Direct na de invulling van de hoofdtrainers zullen ook de gesprekken gestart worden om trainers voor de overige groeperingen ingevuld te krijgen.

Jeugdtoernooien.
Het voetbalseizoen is al over de helft en het voorjaar is in zicht. Dat betekent dat het toernooiseizoen er ook weer aan komt. De toernooicommissie is al druk bezig met de planning en het voorlopige toernooischema staat op de site (zie Jeugd->Overige jeugdinfo->toernooien). Het schema is nog niet compleet omdat zij nog wachten op antwoord van andere verenigingen. Zij zullen dit zo snel mogelijk aanvullen.
Noteer ook gelijk de datum van de slotdag in de agenda: zaterdag 4 juni.

Nieuwsbrief 3 V.V. Ter Leede Jeugd

Heeft u nog vragen, opmerkingen en/of tips voor ons? Wij horen het graag van u om zo, samen met 

alle andere vrijwilligers, de vereniging nog mooier te maken!

Voorwaarts Ter Leede
De Jeugdcommissie

6 maart 2016