Nieuwsbrief Oktober 2018 vv. Ter Leede jeugd

Voorwoord van de jeugdvoorzitter Michiel Rambat.

Ut giet oan!!
Bij uitzondering horen we dit nog in het winterseizoen voor het schaatsen. Bij de voetbal “giet” het uiteraard bijna altijd oan! Vanaf september is het elk jaar weer die gezellige bedrijvigheid bij de club. Volle parkeerplaats, druk in de kantine, alle velden bezet. Gezellig weer veel mensen tegenkomen en lekker voetballen/voetbal kijken.

Dat dit allemaal echter niet vanzelfsprekend is kan ik na 1 jaar als jeugdvoorzitter volop beamen. Je kunt er bij de vereniging een dagtaak van maken en dan zijn er nog altijd wel zaken die nog opgepakt kunnen worden. Naast het opstarten en regelen van de voetbal waarin Frans Verschoor in zijn nieuwe rol als technisch coördinator samen met de coördinatoren, trainers, ouders etc etc weer een enorme klus gehad hebben is er gedurende de zomer ook hard gewerkt aan onze nieuwe jeugdbestuurskamer. Deze ziet er echt super uit en ik denk dat we hier als vereniging enorm trots op mogen zijn en veel plezier van gaan bele- ven. En zo zijn er nog een legio voorbeelden te noemen zoals het voor- bereiden van de kledingtassen, scheidsrechterszaken, wedstrijdsecre- tariaat etc etc voordat “ut oan giet”.

Naast mijn dank hiervoor uit te spreken kan ik mij enorm vinden in de laatste column van onze “Don Leo”. Lezen jullie ze ook elke keer met net zoveel plezier als ik? Hij prikkelde hierin mooi met de vraag of wij wel een vereniging waren. In ieder geval was voor mij de conclusie dat samenwerking en zaken voor elkaar over hebben om het voetbal goed geregeld te hebben kern is in het verenigingsleven.

Ik ben van mening dat het bij Ter Leede goed loopt maar dat het zeker ook nog beter kan. Wij kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebrui- ken en met name ben ik op dit moment op zoek naar vrijwilligers die de toernooicommissie en de PR en communicatie binnen de jeugd verder zouden willen ondersteunen.

We hebben ook de ambitie om de zaken eerder en meer structureel te organiseren. Vanuit technisch beleid gaan we ons vooral richten op twee onderdelen: 1. Opstart van het volgende seizoen en 2. Trainin- gen/trainers. Doel van het eerste is om te zorgen dat we volgend jaar nog eerder alles voor spelers, begeleiders en trainers geregeld hebben en we ons uiteindelijk echt alleen nog met laatste moment uitzonderin- gen hoeven bezig te houden. Doel van het tweede is om nog betere trainingen voor iedereen binnen de jeugd te kunnen garanderen en om het aantrekkelijker te maken voor ouders, jeugdspelers, misschien ook mensen van buiten om trainer bij Ter Leede te worden.

Nog veel om over te schrijven maar genoeg voor deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 2 Oktober 2018

 

Veel (voetbal) plezier in dit nieuwe seizoen!

Voorwaarts Ter Leede
Michiel Rambat Jeugdvoorzitter