Nieuwsjaarstoespraak van de voorzitter

Beste Ter Leede vrienden,

Van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Allereerst wil ik u allen namens het bestuur van de vereniging een goed en vooral gezond 2020 toewensen!

Ook een speciaal welkom aan de vertegenwoordigers van onze buren Teylingen en de vertegenwoordigers van de Exploitatiestichting Roodemolen. Ook afgelopen jaar is er met hen intensief en goed contact geweest en we kunnen ons verheugen in een uitstekende samenwerking. Ik hoop en verwacht dat we die in het komende jaar voort kunnen zetten.

Deze bijeenkomst is een moment van terugblikken. Hierbij gaan onze gedachten uit naar de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit waren mensen die op wat voor manier ook nauw betrokken waren bij onze vereniging. We hebben hen al herdacht tijdens de Algemene ledenvergaderingen, maar het is ook goed om hen hier ook te herdenken. De mensen die in 2019 ons zijn ontvallen, zijn: Rene van Turenhout, An Drost, Kees Kersten, Margriet Scheltus, Klaas Oudshoorn, Peter Arendshorst Cees Batenburg, Teus Cramer en Aad Luijk. Ik wens de nabestaanden veel sterkte in komende tijd.

Ook in 2019 is er weer het nodige gebeurd in de vereniging. Zo hebben we een nieuw kledingcontract afgesloten met leverancier en kledingsponsor Landwer Johan. De nieuwe kleding is voor een deel al verstrekt binnen de vereniging en komende maanden zal dat worden afgerond. 

Verder vond er een wisseling in het bestuur plaats. Na vijf jaar besloot Ronald Vonk de voorzittershamer neer te leggen en deze werd tijdens de ALV enkele weken geleden aan mij overgedragen. Ik wil hier nogmaals Ronald bedanken voor wat hij de afgelopen jaren als voorzitter voor de vereniging heeft gedaan en ik hoop dat hij de komende jaren ook actief zal blijven. Ik wil hem ook bedanken voor de goede en prettige samenwerking met mij persoonlijk in de maanden waarin we samen optrokken.

Sportief gezien kende het afgelopen jaar een fantastisch hoogtepunt met het kampioenschap van heren 1 in de Hoofdklasse A, waardoor we promoveerden naar de derde divisie. Daarin staan we er op dit moment goed voor en de doelstelling, handhaven lijkt zeker haalbaar. Ons vrouwen 1 speelt nog steeds op het hoogste amateurniveau in het vrouwenvoetbal, de topklasse en doet daarin mee in de top. Op dit moment staan de vrouwen op een nette 4e plaats in de competitie en op 1 februari spelen ze de 1/8 finale in de beker tegen Excelsior. De samenwerking met Ajax verloopt goed en krijgt steeds meer inhoud. Binnenkort spelen onze vrouwen een wedstrijd tegen de beloftes van Ajax.

Heren 2 heeft het moeilijk in de reserve hoofdklasse en handhaven zal een flinke uitdaging worden. Rini Blankenspoor is de nieuwe trainer/coach van het tweede en ik wens hem veel succes in het tweede deel van de competitie.Vrouwen 2, onder leiding van de nieuwe trainer Arjan Timmers beleefde een vliegende start met 15 punten uit 5 wedstrijden. Er zijn nu al wel wat punten verloren maar ze staan er nog steeds goed voor met een vijfde plaats in de competitie.

Bij heren 1 vertrok na afloop van het seizoen de trainer, Henk Wisman en zijn assistent Jan Blankenspoor. Ze werden opgevolgd door Steef Roodakkers en Danny Voskuil. Steef heeft inmiddels aangegeven na dit seizoen nog zeker een jaar door te gaan en met Danny zijn de gesprekken gaande. Bij de vrouwen heeft de hoofdtrainer Hassan Azoum aangegeven dat hij ons na dit seizoen zal gaan verlaten. De gesprekken over zijn opvolging zijn volop gaande. 

Er wordt ook al gesproken, zowel bij de vrouwen als bij de heren, met speelsters en spelers voor de selectie van het seizoen 2020/ 2021. Veel speelsters en spelers hebben al aangegeven te blijven, waaronder, en daar moeten we erg trots op zijn, veel speelsters en spelers uit de eigen jeugd. Wel is het ieder jaar hard werken om de selecties weer rond te krijgen. 

De samenwerking met de Stichting topvoetbal Ter Leede en de vereniging is meer dan uitstekend. De huidige voorzitter Ed Zuidhoek speelt daar een belangrijke rol in en ik kijk er naar uit om ook in 2020 de samenwerking met hem op deze goede manier voort te zetten.

We hebben een erg goede scheidsrechterscommissie onder leiding van Christel van Hoewijk die er iedere zaterdag weer voor zorgt dat de wedstrijden van onze teams goed geleid worden. De KNVB heeft geconstateerd dat de scheidsrechters bij ons op hoog niveau fluiten en heeft dan ook besloten dat we als een van de eerste vereniging gecertificeerd worden. Een compliment waard.

Het sportieve fundament van de vereniging ligt bij de jeugd. We kunnen tevreden zijn met ongeveer 400 voetballende jongens en meisjes en het is en blijft een genot om iedere zaterdag de ongeveer 30 jeugdteams, de Euroleague en de Ukken met heel veel plezier en onbevangen te zien voetballen. Wel zal het hard werken worden om het aantal van ongeveer 400 jeugdspelers de komende jaren hetzelfde te houden. Er is veel sportieve concurrentie binnen Sassenheim en uitbreiding door nieuwbouw van het dorp is vrijwel niet meer mogelijk. Dit kan invloed hebben op het aantal jeugdspelers.

Naast het voetballen organiseren we tal van andere activiteiten voor de jeugd, waaronder de jaarlijkse voetbal vakantieweek waarvan dit jaar de 35e editie werd georganiseerd. Ook mooi om te vermelden is dat vorige week voor de jongste jeugd voor de 30e keer het Gerrit van Harskamp toernooi georganiseerd werd, dit keer door een kleindochter van Gerrit van Harskamp. Daarnaast organiseerden we onder andere verschillende toernooien en het sinterklaasfeest. We zijn nog steeds in staat om alle jeugdteams tweemaal per week te laten trainen. Dit seizoen zelfs zonder hulp van buitenaf. Dit vraagt een enorme inspanning voor de leden van het jeugdbestuur, maar het is weer gelukt! Ook speelt onze jeugd nog steeds op voldoende hoog niveau.

Dan even vooruitkijken naar 2020. Dit jaar bestaan we 90 jaar en we zitten alweer 25 jaar hier op deze accommodatie. Dit gaan we gepast vieren, namelijk in combinatie met de slotdag op zaterdag 13 juni. Verder staan er weer tal van evenementen op de agenda, waaronder als eerste een internationaal vrouwentoernooi op 26 januari, het easter open voor de jeugd in het paasweekend en niet te vergeten de winterveilung op zaterdag 1 februari. 

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen hebben we heel veel hulp nodig, zowel op en rond de velden als in de kantine en de verschillende commissies. Het is en blijft moeilijk om overal voldoende bezetting te krijgen. Goede invulling van de verschillende besturen en commissies staat dan ook hoog op de agenda van het bestuur voor de komende maanden. Om niet of minder kwetsbaar te zijn in belangrijke functies gaan we bekijken hoe we verschillende taken kunnen gaan organiseren in commissies. Bijvoorbeeld een financiële commissie waarin de financiële taken verdeeld woorden over vier of vijf mensen. Daarmee zijn we minder kwetsbaar en het kost per persoon minder tijd. We hopen hiermee meer vrijwilligers te kunnen werven.

Rest mij om met u het glas te heffen op het nieuwe jaar 2020 en op de vereniging!

Voorwaarts Ter Leede!

Kees de Lange