Normaal gedrag (dat is gewoon normaal doen tegen elkaar)

Ook bij onze vereniging is de maatschappelijke trend die we in de hele maatschappij helaas zien zichtbaar. Hiermee doel ik op het feit dat steeds minder van elkaar accepteren en we ons steeds sterker verzetten tegen alles wat ook maar enige vorm van gezag heeft. Dit verzet is bij ons vooral nog verbaal, maar de stap naar fysiek verzet is al heel dichtbij. Het vermogen om dingen te accepteren die niet overeenkomen met de eigen ideeën en meningen wordt minder.

Als ik hoor en zie wat er bij onze vereniging gebeurt, maak ik me zorgen. Een aantal voorbeelden van recente gebeurtenissen op de club. Ouders ageren heftig tegen een begeleider of trainer van een jeugdteam als hun zoon of dochter gewisseld wordt of als reserve aan een wedstrijd moet beginnen. Als een scheidsrechter of spelbegeleider (bij de jongste jeugd) in al zijn eerlijkheid een beslissing neemt waar ouders of supporters het niet mee eens zijn, wordt dat niet geaccepteerd en wordt de scheidsrechter voor alles wat slecht en lelijk is uitgemaakt. Zelfs persoonlijke bedreigingen komen (te vaak) voor. Vrijwel ieder weekend komen er klachten en signalen binnen die gaan over dit soort incidenten.

Zoals iedere vereniging draait onze mooie club op de welwillende vrijwilligers die met goede intenties het voor iedereen zo goed mogelijk willen regelen.  Het lijkt erop of de spelers, ouders en supporters niet beseffen dat de begeleiders, scheidsrechters, spelbegeleiders, trainers en bestuursleden gewone mensen zijn die met plezier hun hobby uit willen oefenen. Hierdoor is het mogelijk  dat alle jongens, meisjes en volwassenen om hun hobby, het nog steeds leuke voetbalspelletje, uit te oefenen.

Bij onze club zijn we nu overgegaan tot het formeren van een speciale commissie die de normale normen en waarden binnen de club moet gaan bewaken. Hierover zullen wij binnenkort meer op de site plaatsen.  Dit zullen ze doen door een aantal preventieve maatregelen en acties, maar helaas zullen ze zich ook bezig gaan houden met repressieve maatregelen, simpel gezegd straffen na incidenten. Dit zal wel zorgvuldig gaan, met het recht op hoor en wederhoor. Maar ik weet nu helaas al zeker dat we verschillende keren per seizoen over moeten gaan tot het opleggen van een straf of maatregel. Het is jammer dat deze commissie noodzakelijk is.

Ik besef heel goed dat we nu praten over excessen en dat heel veel gewoon goed en plezierig verloopt. Toch geldt dat ieder incident er een teveel is want de nazorg hiervan kost veel tijd en laat staan de persoonlijke impact.

Ik wil langs deze weg een beroep doen op iedereen binnen de club om zich te houden aan de geldende normen en waarden. Oftewel gedraag je normaal naar iedereen binnen de club en spreek elkaar aan als er iemand dreigt om in de emotie te ver te gaan. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de zaterdag de mooiste dag van de week blijft en iedereen aan het einde van de dag weer met een goed en fijn gevoel naar huis gaat.

Namens het bestuur,

Kees de Lange, voorzitter.