Onderhoud sportpark

Groot onderhoud voetbalvelden.

Ieder jaar krijgen de voetbalvelden op de Roodemolen tijdens de zomerstop een grote onderhoudsbeurt. Dit jaar zullen er extra werkzaamheden zijn die in goed overleg met de wedstrijdsecretarissen en de betrokken aannemers zijn ingepland. Een lastige bijkomstigheid hierbij is het uitlopen van de competitie.

Groot onderhoud natuurgrasvelden

Onderhoud aan de natuurgrasvelden kan niet worden uitgesteld omdat dit onherroepelijk zal leiden tot problemen in het najaar. Er moet optimaal gebruik gemaakt worden van de periode waarin het gras het beste groeit.

Bepaald is dat de velden 6 en 7 er het slechtst aan toe zijn, iets wat wij jaarlijks terugzien.

Besloten is om de velden 6 en 7 vanaf 2 mei 2022 niet meer te gebruiken voor trainingen en wedstrijden, Vanaf die datum kan het groot onderhoud starten.

De kleine veldjes op veld 7 zullen met pionnen worden uitgezet op veld 5, zodat dit veld daarnaast ook nog als geheel voor wedstrijden gebruikt kan worden.

De velden 3, 4 en 5 zullen vanaf 20 juni beschikbaar zijn voor onderhoud.

Renovatie kunstgrasvelden 2 en 8

De velden 2 en 8 krijgen een nieuwe kunstgrasmat. Met betrekking tot de periode waarin deze renovatie moet plaats vinden zijn alle mogelijkheden bekeken. Besloten is om deze renovatie direct te starten na de laatste competitiewedstrijden. Gepland is de renovatie te starten en uit te voeren van 20 juni – 20 juli 2022. In deze periode kan er overlast optreden.

Communicatie.

Heel belangrijk is dat voor iedereen duidelijk is dat er de komende maanden heel veel gaat gebeuren op en rond het sportpark. Wij zullen hierover zoveel mogelijk communiceren via de site en de kaderleden van de verenigingen.

Plannen voor trainingen, wedstrijden, toernooien en andere evenementen die nog niet zijn aangemeld bij het wedstrijdsecretariaat en roostercommissie kunnen alleen doorgang vinden na hun goedkeuring.

Wij hopen op begrip voor mogelijke overlast en een optimale medewerking van iedereen. Alleen dan kunnen wij teleurstellingen voorkomen.

Contactpersonen in dit project zijn: Kees Luijk (vv Ter Leede); Albert Vink (RKVV Teylingen) en Wim van der Krogt (SESRM).