Ongewenst gedrag

Afgelopen week ontvingen wij een bericht van de KNVB naar aanleiding van ongeregeldheden die zich voorgedaan hebben tijdens onze wedstrijd tegen Sparta Nijkerk. In de rust en na de wedstrijd hebben een aantal leden en supporters zich op ongewenste wijze verbaal geuit tegen de scheidsrechter en zijn assistenten. Er zijn hen woorden naar het hoofd geslingerd die we hier niet gaan herhalen. Voetbal kent emotie, maar er mag nooit aanleiding zijn tot dit gedrag en daarom keuren wij dit als clubbestuur ten zeerste af! Wij hebben hier geen historie in, worden hier door verrast, maar zijn overtuigd dat dit totaal niet past bij Ter Leede.

Uit de informatie die wij afgelopen week verzameld hebben bleek ons overduidelijk dat hetgeen de scheidsrechter rapporteerde en wat de KNVB ons ten laste legt klopt en niet overdreven is. Wellicht volgt er een straf van de KNVB, vervelend, maar niet het belangrijkste. Veel belangrijker is dat wij hier als club niet in willen komen…

Helaas kunnen wij niet meer vaststellen welke leden of supporters zich schuldig gemaakt hebben aan de uitingen om hen alsnog aan te spreken.

Wel hebben we besloten om een commissie “Sportiviteit en gedrag” op te richten. Deze commissie zal zich richten op het maken van vooral preventief en daarnaast repressief beleid om de normen en waarden binnen de hele vereniging te waarborgen. Wij hebben lang gedacht dat dit binnen onze vereniging niet nodig was, echter deze realiteit overtuigd ons van het tegenovergestelde.

Wij roepen iedereen op om zich op ons sportcomplex bij alle wedstrijden en activiteiten normaal, sportief en respectvol te gedragen! Zoals dit sinds jaar en dag het geval is. Aanmoedigingen richting uw favoriete team zijn welkom, maar wel op een normale manier.

Ronald Vonk

Namens het bestuur