Overlijden Frans Heijing

Wij kregen het verdrietige bericht dat op 8 februari Frans Heijing is overleden. Frans was al enige tijd ziek, heeft lang gestreden maar het oneerlijke gevecht niet kunnen winnen.
Hij was als voorzitter van onze vrouwen lid van ons hoofdbestuur. Door zijn drukke werkzaamheden deed hij een stapje terug maar bleef belangrijk als commissielid commerciële zaken bij de vrouwen, een rol die hij tot nu toe heeft bekleed. In de schaduw is hij belangrijk en succesvol geweest als initiator van acties en werving van sponsoren. Wij zullen zijn inzet, en de kleurrijke man die hij was, heel erg missen.
Ook na zijn overlijden blijft hij wars van de schijnwerpers en bescheiden. Vanuit de wens van hem en zijn familie volstaat dit bericht om hem te gedenken en recht te doen. Vandaar blijven de gebruikelijke plichtplegingen (rouwband, vlag halfstok en minuut stilte) achterwege. Voor hen die hem hebben gekend is dit passend en daarom ook weer mooi!

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Vrouwencommissie Ter Leede