Overlijden Nico Rade

Op 8 februari jl. is de oud speler van ons eerste team Nico Rade op 73-jarige leeftijd overleden. Nico was ongeveer 45 jaar geleden gedurende enkele jaren een vaste basisspeler in ons eerste team. Hij kwam op wat latere leeftijd naar onze vereniging, mogelijk vanuit Voorhout, maar daar zijn we niet zeker van.

Nico was een talentvolle, veelbelovende technisch begaafde speler die bij ons op het middenveld of in de verdediging speelde. Volgens de mensen die hem toen meegemaakt hebben was hij een aanwinst voor ons eerste team, die eigenlijk op alle posities uit de voeten kon. Hij was een aardige en bescheiden man die zich goed en snel een plaats in onze club verwierf.

Wij wensen zijn vrouw Suze, zijn kinderen en kleinkinderen, overige familie en vrienden veel sterkte met het verlies van Nico.

Namens het bestuur,

Kees de Lange, voorzitter.