Pieter Schrier stopt

Pieter Schrier vertrekt als Penningmeester van de Stichting Vrienden van Rood Geel.

Bijna 33 jaar hebben ze zich enthousiast ingezet voor de Stichting Vrienden van Rood Geel: de “founding fathers” (samen met Kees Kersten)  Pieter Schrier en Jaap de Jong.

Maar toen Pieter eerder deze maand de 80e verjaardag mocht vieren, moet hij gedacht hebben: “zo is het wel mooi geweest”. En dus liet hij weten niet langer penningmeester van onze stichting te willen blijven. Omdat we Pieter nog graag in goede gezondheid lang in ons midden willen behouden, hebben we met veel respect zijn bericht aangehoord en er in bewilligd.

We zijn Pieter buitengewoon erkentelijk voor de wijze waarop hij, loyaal en bekwaam, zijn beste kunnen ten dienste heeft gesteld aan onze vereniging. Pieter heeft vanaf het allereerste begin (in 1988), een substantiële bijdrage van de Vrienden kunnen doorstorten naar de Stichting Topvoetbal. Punctueel als altijd.

Pieter: heel hartelijk dank voor je grote inzet! Het ga je goed.

// Jaap Wijntjes