Principe besluit rkvv TEYLINGEN om op zaterdag te gaan spelen

Beste leden.

Vanaf vandaag kunt u op de website van rkvv Teylingen lezen dat het bestuur van Teylingen een principe besluit genomen heeft om ook met de selectie op zaterdag te gaan voetballen. Daarbij benoemt het bestuur van Teylingen enkele voorwaarden waaraan nog voldaan moet worden en geven ze aan dat wij geïnformeerd moeten worden en dat er vervolgens overleg moet zijn over de verdeling van de velden op zaterdag. Ik kan me voorstellen dat dit bij u heel onverwacht binnenkomt en meteen tal van vragen oplevert. Om eventuele onrust binnen onze vereniging te voorkomen en als antwoord op de eerste vragen, het volgende.

Eind november werd ons door het bestuur van Teylingen medegedeeld dat er een inventarisatie plaatsvond naar de mogelijkheid om op zaterdag te gaan voetballen met de selectie. Wij hebben daar op gereageerd met de opmerking dat we graag inhoudelijk willen reageren, zodra het bestuur van Teylingen met een meer concreet plan komt. Vanochtend zijn wij geïnformeerd over het voorgenomen besluit en dat er vandaag hierover naar de leden van de rkvv Teylingen gecommuniceerd gaat worden.

Wij hebben in dit traject dus al contact met het bestuur van Teylingen en we zullen in de overleggen die er ongetwijfeld over dit voorgenomen besluit gaan komen, heel helder de belangen van onze vereniging formuleren en behartigen. Hiermee hoop ik voor nu een mogelijke zorg bij u weg te nemen.

Op dit moment heb ik geen nadere informatie. Ik zal u zeker, ook via de website, op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Mocht u vragen, op of aanmerkingen hebben, weet u mij ongetwijfeld te vinden.

Kees de Lange

Voorzitter.