Samenwerking ISK en Ter Leede

De ISK ( Internationale Schakel Klas) is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die woonachtig zijn in de Duin- en Bollenstreek. Deze leerlingen zijn korter dan 2 jaar in Nederland en zij spreken de Nederlandse taal niet of onvoldoende om in te kunnen stromen in een reguliere school. Voor deze groep leerlingen wordt in de Oude Beekbrug gymles gegeven.

Via Steffi Perfors (TC Meiden jeugd) zijn de contacten met de ISK (Jelle Boot) gelegd.  Het uitgangspunt van de samenwerking is dat deze groep leerlingen lekker moet kunnen blijven sporten en via de voetbal mogelijke verdere sociale contacten kunnen opdoen.

Vanuit Ter Leede hebben wij een deel van onze oude tenues ter beschikking gesteld aan de ISK. Inmiddels zijn de meeste leerlingen voorzien van een mooi Ter Leede tenue.   Vanuit de ISK hebben wij de eerste leerlingen als nieuwe spelers van Ter Leede mogen verwelkomen, een mooie win-win!

Met sportieve groet,

Jeugdcommissie v.v. Ter Leede