Start bouw nieuwe kleedkamers

Na een lange periode van plannen maken, rekenen en tekenen, overleg met gemeente Teylingen en overleg met Stichting Exploitatie Sportpark de  Roodemolen en onze buren Teylingen is de bouw van 4 kleedkamers, scheidsrechterkamer en spreekkamer definitief.
Na de aanbesteding afgelopen september is het werk gegund aan H&B  Bouw. We zijn blij dat een trouwe en grote sponsor van onze vereniging het werk zal gaan uitvoeren.
Op dit moment wordt het project voorbereid. De 1e paal zal medio december de grond in gaan. Hier zal ik u tijdig over informeren. IJs en weder dienende zullen de kleedkamers eind 1e kwartaal 2017 opgeleverd worden.
Met vriendelijke groet,

Kees Luijk
Bestuurslid accommodatiezaken

henb-logo