Stichting Topvoetbal

Met de portefeuille Voetbal Technische Zaken treden twee “oude” bekenden toe in het
bestuur van de Stichting Top Voetbal Hennes Zoet en Gert v.d. Luit. Beide heren hebben een
schat aan ervaring wat ons onherroepelijk kan helpen onze plannen te verwezenlijken Zij zijn
de laatste weken ter voorbereiding op hun taak al veelvuldig op het complex gesignaleerd.
Wij wensen hen veel succes en vooral veel plezier bij onze mooie club.

Namens het stichting bestuur,

Ed Zuidhoek.