Structuur Ter Leede en invulling afdelingen

Beste leden, vrijwilligers, supporters en sponsors,

In het afgelopen jaar hebben wij samen met de klankbordgroep gekeken op welke manier wij onszelf als vereniging het beste kunnen organiseren.
Een groot probleem is het werkbaar houden van de diverse functies/rollen in het bestuur en in de diverse afdelingen.
Dit is ook in de algemene ledenvergadering (ALV) ter sprake gekomen.
Iedere vrijwilliger doet dat vanuit zijn/haar passie en vaak naast een drukke baan, gezin, sporten en andere vrijetijdsbesteding.
We hebben met elkaar geconstateerd dat er te veel een beroep wordt gedaan op een kleine groep van vrijwilligers.

Maar hoe kan het wel? We willen ervoor zorgen dat de diverse afdelingen binnen het vastgestelde beleid en kaders haar werk kunnen uitvoeren.
De afdelingen nemen een groter gedeelte over van de uitvoerende bestuurstaken en de afdelingen worden versterkt om het werkbaar te houden. Op termijn zal het Bestuur bestaan uit 5 leden met daaronder 6 sterkte afdelingen.
Komende periode werken we aan een beleidsplan voor V.V. Ter Leede, een deel zal door het bestuur geschreven worden en aan de afdelingen is gevraagd een actieve bijdrage te leveren voor hun gedeelte.

Al eerder hebben wij aangegeven dat veel mensen hun hand hebben opgestoken om te helpen en dat is fantastisch!!
In onderstaand overzicht staat wie voor welke afdeling verantwoordelijk is/wordt, maar zij doen dat niet alleen, daar zit een heel team achter. Vele handen maken licht werk en dat is ook een doel: om het werkbaar te maken én te houden.

Communicatie
Erik Barnhoorn
Jeugd
Rogier van der Vaart
Overige Senioren
Nik Romsom
Vrouwen
Froukje van der Vlist

Voor de accommodatie- en kantine afdeling zijn we in gesprek om te bepalen hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven.

Informatie is enorm belangrijk, vandaar dat er een overlegstructuur wordt gemaakt om de communicatie tussen coördinatoren-afdeling en het bestuur (en andersom) te stroomlijnen.

Zijn we er dan? Nee natuurlijk niet. Er wordt hard gewerkt aan heel veel zaken, waaronder de invulling in de afdelingen.
Wij vinden het belangrijk om jullie te informeren over wat er speelt en wat eraan zit te komen, regelmatig kunnen jullie een update verwachten.

Mochten er vragen zijn schroom niet, spreek ons aan. We hebben niet direct altijd een antwoord of oplossing maar we doen met z’n allen ons best. We gaan er wat moois van maken met elkaar!

Voorwaarts Ter Leede

Namens het bestuur

Frank Kuijper
Voorzitter Ter Leede a.i