Talenten blijven en A-junioren sluiten aan bij de A-selektie

De volgende talentvolle spelers hebben aangegeven ook volgend jaar deel te willen uitmaken van de A-selektie: Glen Theunissen, Tom van Egmond, Pascal de Ridder, Lars de Ridder, Melvin van Steijn, Jelle Vooys, Lasse van Wijk, Nicky van Wingerden en Colin Dofferhof.

Van de succesvolle A1 maken Toon Zwetsloot, Kevin Driessen en Pieter Vis komend seizoen de overstap naar de A-selektie. Jeroen Zuidhoek heeft als ervaren keeper aangegeven dat hij naast zijn activiteiten als keeperstrainer bij de jeugd als stand-by keeper wil fungeren. Danielle van Rooijen blijft komend seizoen als verzorger van Ter Leede 2.

Hiermee ontstaat een stevig fundament om vorm te blijven geven aan het beleid om deze spelers uit de Ter Leede jeugd op het niveau van Ter Leede 1 te krijgen. Een aantal heeft reeds via basisplaatsen en invalbeurten, in dit en in het afgelopen seizoen, een bijdrage bij Ter Leede 1 geleverd.

Wij zijn ervan overtuigd dat door hierin te blijven investeren dit zal resulteren in een steeds grotere “eigen” inbreng en wensen jullie veel succes komend seizoen.

Stichting Topvoetbal Ter Leede