Ter Leede behaald KNVB/Arag certificaat!

Op 12 mei a.s. krijgt Ter leede het KNVB/Arag certificaat uitgereikt door Kevin Blom! Wij zijn hier super trots op! Er is hard voor gewerkt door de commissie, bestuur en het scheidsrechterskorps, maar wat houdt het eigenlijk in? Hieronder de uitleg van de KNVB.

Goede scheidsrechters zorgen er samen met spelers en trainers voor dat wedstrijden sportief en plezierig verlopen. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van het voetbal.

Om de kwaliteit en zichtbaarheid van scheidsrechters en daarmee het plezier op de velden te vergroten, stimuleren de KNVB en ARAG samen professioneel arbitragebeleid bij voetbalverenigingen.

Dit doen we door verenigingen die professioneel arbitragebeleid voeren te certificeren en tegelijkertijd uit te dagen hun kennis te delen met verenigingen in hun dorp, stad of regio.

Professioneel arbitragebeleid is terug te zien in de begeleiding en opleiding van scheidsrechters, de waardering en uitrusting van scheidsrechters en in de wijze waarop het arbitragebeleid een plek heeft gekregen binnen de vereniging.

Het KNVB|ARAG Fairplay certificaat is daarmee een keurmerk voor professioneel arbitragebeleid, waarop verenigingen trots kunnen zijn!