Ter Leede en AW-groep hebben ook impact buiten het veld

Wat hebben vrouwenvoetbal, LED-verlichting langs de velden, een gezonde kantine en huiswerkbegeleiding allemaal met elkaar gemeen? Het zijn voorbeelden waarmee Ter Leede al een bijdrage levert aan de ontwikkelingen in de maatschappij. De nieuwe jeugdsponsor, de AW Groep, met directeur Ad Wijnhout, en Ter Leede hebben naast voetbal ook een andere verbindende factor. Dat zijn de zeventien SDG’s van de Verenigde Naties. Dat vraagt om een nadere introductie en uitleg.

SDG staat voor Sustainable Development Goals (oftewel: Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Dit komt voort uit een programma van de Verenigde Naties. De 17 SDG’s moeten bijdragen aan de doelstelling om van de wereld een betere plek te maken voor ons allemaal in 2030. Ze zijn vastgesteld en afgesproken door alle landen die zijn aangesloten bij de VN, waaronder ook Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van tal van organisaties en personen. Ze vormen samen een wereldwijd kompas voor het uitdagingen zoals het bestrijden van armoede, verbetering van onderwijs en de aanpak van de wereldwijde klimaatcrisis. Zie voor meer info: www.sdgnederland.nl.

AW groep

Convenant met de VN

Eerder dit jaar is het bestuur van Ter Leede in gesprek geraakt met Ad Wijnhout, directeur van de AW Groep. De AW Groep is een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, betonbouw, groenwerken en levering en verhandeling van bouwstoffen. Het bedrijf is gevestigd in de Bollenstreek en naast deze bedrijfsactiviteiten is Ad Wijnhout erg betrokken bij de verbetering van de maatschappij, leven en welzijn in Nederland. Vanuit deze betrokkenheid is heeft hij op 17 november 2018 een convenant ondertekend met de VN waarin hij zich met zijn bedrijf verbindt aan de SDG’s van de VN.

Wijnhout motiveert zijn betrokkenheid als volgt: “Een betere wereld begint bij jezelf. Daar ben ik van overtuigd. Binnen de AW Groep zijn we al heel lang bezig met zaken als een duurzame, groene bedrijfsvoering, sociaal rendement en een inclusief personeelsbeleid. Met het ondertekenen van deze 17 SDG’s gaan we nog een spade dieper. We omarmen alle doelen van de VN en integreren ze in onze bedrijfsvoering. Daarmee zijn we de eerste en uniek in onze branche. Eén van de doelen is om daar niet uniek in te blijven. We dagen onze collega’s en partners uit om ook zelf met deze doelen aan de slag te gaan”

Een betere wereld maken we zelf

Er is een werkgroep samengesteld om de bestaande missie en de SDG’s verder te borgen. Het belangrijkste is een vertaling van de abstracte 17 thema’s naar al lopende en nieuwe activiteiten binnen Ter Leede onder het mom van “een betere wereld maken we zelf”. Er zijn tal van zaken te bedenken waarmee we bij de vereniging ook een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de SDG’s.

De uitdaging is om deze bijdrage op persoonlijk niveau, clubniveau en gemeentelijk niveau te realiseren. Hiermee wordt het concreet en ontstaat een cultuur dat iedereen voelt dat er een bijdrage kan worden geleverd. Dit kan vanuit twee invalshoeken, namelijk het realiseren van een positieve impact (bijvoorbeeld papier naar onze krantencontainer brengen, samenbrengen van prestatief en recreatievoetbal, iedere speler krijgt zelfde trainingsaanbod of het feit dat Ter Leede sinds jaren al vrouwen in het bestuur heeft) of het verminderen van negatieve impact, bijvoorbeeld door de verlichting rondom de velden op tijd uitzetten, het scheiden van afval maar bijvoorbeeld ook het nadenken over het hergebruiken van onze oude shirts.

Vier seizoenen

Het idee leeft om met ‘challenges’ de teams onderling en leden verder enthousiast te maken en de SDG’s te omarmen zoals het projectteam dat heeft gedaan. Dat hierbij goed en intensief zal worden  samengewerkt met de mensen van de AW Groep, maakt het nog mooier. Een extra verbinding wordt gezocht met de gemeente Teylingen dat recent de SDG’s heeft omarmd. Samen met Ad Wijnhout en zijn mensen kan Ter Leede zich nu nog verder ontwikkelen en onderscheiden. Het is de bedoeling het vooral heel realistisch en concreet houden; klein, simpel en vooral DOEN!

Ad Wijnhout en Ter Leede zijn overeengekomen dat hij met zijn bedrijf voor de jeugd de nieuwe shirtsponsor is voor de komende vier jaar. Verenigingsvoorzitter Kees de Lange: “Hier zijn we als club natuurlijk geweldig blij mee. Tegelijkertijd heeft Ad Wijnhout ons betrokken bij en bewust gemaakt van de SGD’s van de VN. Hij heeft ons de kans en uitdaging gegeven om ook bij Ter Leede te kijken naar wat we al deden en wat we verder nog kunnen gaan doen in relatie tot de SDG’s.”

TER LEEDE IS MEER DAN EEN VOETBALVERENIGING

Ter Leede is meer dan een gewone voetbalclub. Een vereniging met een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is enkele jaren al vastgelegd in de visie en missie van de club. Ter Leede is zich ervan bewust dat de club een belangrijke rol heeft in Sassenheim. Iedere week zijn een paar honderd gezinnen bezig met Ter Leede en ontvangen wij een veelvoud aan toeschouwers rondom onze velden. Vanuit de visie zijn er al tal van ontwikkelingen ingezet waarmee Ter Leede zich onderscheidt van een ‘gewone’ sportvereniging. Uiteraard is en blijft Ter Leede in de eerste plaats een voetbalclub, maar de club ziet dat hier een rol is te spelen richting de leden en ook de gemeente.