Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2017

 

Uitnodiging voor alle leden en donateurs van de v.v. Ter Leede voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op donderdag 18 mei 2017 om 20:00 uur in de kantine.
De  koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

Algemene spelregels rondom een ledenvergadering.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs, echter alleen de leden hebben stemrecht. Leden zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan men terecht bij Rob Nelemans (06 – 2266 8345). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle overige leden hebben elk één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, stemmen over personen gaat schriftelijk.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Presentatie begroting 2017-2018 vv Ter Leede door de penningmeester.
  4. Vaststelling contributie seizoen 2017-2018.
  5. Presentatie diverse geledingen:
  • Projecten: status update.
  • Jeugdzaken
  • Accommodatie
  • Update Stichting Topvoetbal Ter Leede
  1. Bestuursverkiezing.

Bestuurskandidaten:
Nanne Batenburg (penningmeester) is volgens rooster aftredend en herkiesbaar.

Kandidaatstelling:
Namen van kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De brief dient voorzien te zijn van tenminste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 15 mei 2017 ingediend te zijn bij het secretariaat.

7. Rondvraag
8. Afsluiting

BELANGRIJK
Deze uitnodiging is ook terug te vinden in de Clubbrief van mei 2017, welke aan alle leden en donateurs waarvan het e-mailadres bij ons bekend is is toegezonden.
Geen Clubbrief ontvangen? Dan is uw e-mailadres waarschijnlijk niet bij ons bekend of staat het foutief in ons ledenbestand.
Stuur in dat geval uw (correcte) e-mailadres naar ledenadministratie@terleede.nl

U kunt hier een exemplaar van de clubbrief downloaden.