Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2018

 

Uitnodiging voor alle leden en donateurs van de v.v. Ter Leede voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op donderdag 31 mei 2018 om 20:00 uur in de kantine. De  koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

 

Algemene spelregels rondom een ledenvergadering.

De vergadering is in principe toegankelijk voor leden en donateurs, echter alleen de leden hebben stemrecht. Leden zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan men terecht bij Rob Nelemans (06 – 2266 8345). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle overige leden hebben elk één stem, al dan niet via hun wettelijke vertegenwoordigers. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, stemmen over personen gaat schriftelijk.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Presentatie begroting 2018-2019 vv Ter Leede door de penningmeester.
  4. Vaststelling contributie seizoen 2018-2019.
  5. Presentatie diverse geledingen:

Jeugdzaken (Michiel Rambat, jeugdvoorzitter)

Vrouwen afdeling

Update Stichting Topvoetbal Ter Leede

  1. Bestuursverkiezing

Bestuurskandidaten:
Alain Drost (commerciële zaken ) is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar.
Hierdoor ontstaat een vacature Commerciële zaken.
Kees Luijk (Accommodatie zaken) is eveneens volgens rooster aftredend en is herkiesbaar.

Kandidaatstelling:
Namen van kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De brief dient voorzien te zijn van tenminste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 25 mei 2018 ingediend te zijn bij het secretariaat.

   7. Rondvraag
8. Afsluiting

NB.
Alle leden en donateurs ontvangen deze uitnodiging in de loop van de week als onderdeel van de clubbrief per e-mail.

Indien u niets ontvangt beschikken we niet over een (correct) e-mailadres.
Stuur in dat geval de naam, het correcte adres plus de geboortedatum aan ledenadministratie@terleede.nl