Uitstel Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Zoals bekend nemen wij in de Algemene Leden Vergadering van mei de ruimte om de begroting aan u voor te leggen. Dit is op dat moment van het jaar een belangrijk onderdeel van de vergadering.

Jullie kunnen je voorstellen dat dit een hele klus is voor met name onze penningmeester Nanne. Gezien het droevige bericht dat Cees Batenburg, onze gouden spelddrager en broer van Nanne, plotseling is overleden staat het maken van de begroting logischerwijs even op het tweede plan.
Dat heeft ons doen besluiten om de ALV te verplaatsen naar donderdag 13 juni a.s.

Vriendelijke groet,

het bestuur