Update Corona beleid

Beste Jeugdleden,

Iedereen heeft het nieuws wel gevolgd omtrent de verlenging van de lockdown.  Om te kijken wat de verdere impact is voor het trainen en onderlinge partijtjes hebben wij contact gezocht met de GGD.

Vanuit de GGD is het advies gedeeld dat het voortzetten van de trainingen en onderlinge partijtjes geen probleem is. Dit geldt zowel voor de reguliere trainingsdagen en zaterdag.  Het lichamelijk contact is namelijk beperkt en vindt plaats in de openlucht.    Het advies is wel om het onderlinge toernooi voorlopig even stoppen totdat meer duidelijkheid is omtrent de “engelse COVID variant”.  De overdraagbaarheid onder jeugd is met deze versie beduidend groter.  Er komt binnenkort vanuit GGD verdere richtlijnen en deze worden uiteraard gedeeld.

Voorlopig gaan wij verder met het trainingsschema en staat het teams vrij om onderling te spelen op de zaterdag. Hierbij geldt wel dat iedereen de hele dag de mogelijkheid heeft om te spelen.  Wij begrijpen dat voor velen de voorkeur uitgaat naar de ochtend maar wellicht kan worden overwogen om in de middag te spelen.  Hiermee ontstaat een betere verdeling en verkleinen we gezamenlijk het risico van besmetting.  Het reserveren van een veld verloopt via het wedstrijdsecretariaat.

Als er vragen zijn dan horen wij het graag.

Met sportieve groet,

Jeugdcommissie v.v. Ter Leede