Update vanuit de jeugdafdeling

Het is half september, hoogste tijd voor een update. De afgelopen tijd zijn heel veel mensen heel druk bezig geweest om de teams in te delen, begeleiding te regelen en om  de teams minstens 2 keer per week te kunnen laten trainen. Ik ben ontzettend trots dat dit Ter Leede weer gelukt is en wil iedereen die daar bij geholpen heeft enorm bedanken. Tegelijk zijn verschillende mooie veranderingen doorgevoerd die ik graag even wil uitlichten:

  1. Het aantal mensen dat een bijdrage levert binnen de jeugd is fors gegroeid. We hebben meer coördinatoren (onmisbaar om het soepeltjes te laten lopen bij de teams). Ook hebben we meer jeugdspelers die helpen met training geven, en meer mensen die meedenken en meehelpen met het verspreiden van informatie (bijv. begeleidersgids, oudergids), het voorbereiden van voorlichtingsavonden, etc.
  2. Er is een begin gemaakt met periodiek overleg tussen de technische staf van de heren selectie (1, 2 en 3) en de jeugd (Steven Hartevelt namens de JO19 en ikzelf). Van groot belang voor meer begrip en afstemming, en daarnaast voor de doorstroming naar de senioren.
  3. Alle teams van de JO11, 12 en 13 trainen gelijktijdig waardoor er beter zicht is op alle spelers binnen een lichting en alle trainers elkaar beter kunnen ondersteunen.
  4. De nieuwe aanpak van de pupillen is op gang gebracht. En goed. Met behulp van veel ouders en met de inzet van een mooi aantal jeugdspelers en stagiairs (waarvan veel ook zelf spelend bij Ter Leede).

Nog iets meer over het nieuwe pupillenbeleid. De uitgangspunten en de opzet zijn tegen het eind van het vorige seizoen op de site en bij verschillende gelegenheden uitgebreid toegelicht. Het is gelukt om het beleid op gang te brengen. We maken geen onderscheid in training tussen selectie en niet-selectie en alle kinderen die binnen een leeftijdsgroepering trainen krijgen gelijktijdig dezelfde vormen. We hebben inmiddels hoofdtrainers die de ouders en jeugdtrainers begeleiden en zicht hebben op alle kinderen. Daarnaast hebben we een mooie start gemaakt met het werken met periodieke thema’s.

Het is nu de uitdaging om goed te kijken naar wat er gebeurt en de aanpak stap voor stap verder te verbeteren. Een voorbeeld is om dezelfde oefenvormen op verschillende niveaus aan te bieden. De ene spelers is natuurlijk al wat verder dan de andere. De maandag- en de woensdagtrainingen lopen nu. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken bij de trainingen. Wel wil ik vragen om de trainers zich te laten focussen op de trainingen. Het vereist alle aandacht om de trainingen in goede banen te leiden. Als er vragen of opmerkingen zijn kunnen die aan mij gericht worden. Graag per mail omdat dat mij de kans geeft om ze op een goed moment de volle aandacht te geven: frans.verschoor@terleede.nl. We zijn van plan om nadat we enige tijd ervaring hebben opgedaan een avond in te plannen waar we met elkaar, trainers, begeleiders, ouders de stand van zaken kunnen bespreken.

Nog een laatste opmerking over de donderdagtraining. Op dit moment zijn de maandag- en woensdagtraining vanuit Ter Leede ingeregeld. Op de donderdag is een veld en materiaal beschikbaar voor de pupillentraining. Iedereen die met de spelers van het eigen team, of van verschillende teams, het veld op wil kan dat doen en op de manier die hij of zij wil. Één voorwaarde: De training is optioneel. De spelers zijn hoe dan ook niet verplicht om te komen. Als technische staf van de jeugd is het een volgende stap om verder invulling te geven aan deze donderdagtrainingen. Hier gaan wij binnenkort mee aan de slag.